Thứ Sáu, 22/9/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Sơ kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I với Công an thành phố Hà Nội

Đại diện đơn vị chức năng của Bộ Công an có đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo tham dự.

Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Đại tá, TS Đàm Văn Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường và đồng chí Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức quần chúng, đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; đại diện lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội và Công an các quận, huyện: Thanh Xuân, Sóc Sơn, Đông Anh, Chương Mỹ, Công an xã Thủy Xuân Tiên và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đại tá, TS Đàm Văn Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Trong 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp, được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí trong Ban Giám đốc cũng như các phòng chức năng và Công an các Quận, Huyện của Công an thành phố Hà Nội, các đơn vị trực thuộc đã tích cực trao đổi, thống nhất triển khai có hiệu quả nhiều nội dung trong bản Quy chế phối hợp ở một số mặt công tác quan trọng như: Việc tham mưu chỉ đạo, triển khai quy chế phối hợp; công tác phối hợp, hỗ trợ trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ; công tác luân chuyển, thực tế của giáo viên, thực tập tốt nghiệp của học viên; công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô và xung quanh khu vực trường đóng quân; việc tăng cường lực lượng hỗ trợ triển khai Đề án số 06 của Chính phủ về dữ liệu dân cư quốc gia; các hoạt động phối hợp trong công tác xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, công tác y tế cộng đồng và hoạt động thiện nguyện xã hội.

Đồng chí Đại tá, TS Đàm Văn Thủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá, TS Bùi Đức Trọng, Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp trình bày tóm tắt Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Thượng tá, TS Bùi Đức Trọng, Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp trình bày tóm tắt Báo cáo sơ kết.

Hội nghị được nghe đại diện các khoa, phòng chức năng trình bày các tham luận, đóng góp ý kiến về những kết quả đạt được trong công tác phối hợp trong thời gian qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; đồng thời đề xuất những giải pháp, sáng kiến, cách làm hay nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới.

Tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp có 10 tập thể, 10 cá nhân Trường Cao đẳng CSND I được Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng Giấy khen và 10 tập thể, 10 cá nhân Công an thành phố Hà Nội được Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I tặng Giấy khen đã có nhiều thành tích trong 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 2388/QCPH-CAHN-T38 ngày 16/12/2016 giữa Trường Cao đẳng CSND I và Công an thành phố Hà Nội.

Hội nghị thông qua Dự thảo và ký kết Quy chế phối hợp mới giữa Trường Cao đẳng CSND I và Công an thành phố Hà Nội.

Đồng chí Thượng tá, TS Đỗ Đức Thăng, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp trình bày Dự thảo Quy chế phối hợp giữa 02 đơn vị .

Đồng chí Đại tá, TS Đàm Văn Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I và đồng chí Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ký bản Quy chế phối hợp.Lãnh đạo Cục Đào tạo và Ban Giám hiệu nhà trường chứng kiến nội dung ký Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo Bộ Công an đánh giá cao những kết quả của việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Trường Cao đẳng CSND I và Công an thành phố Hà Nội trong 05 năm qua. Để tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp mới, đồng chí đề nghị 02 đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và phân công chi tiết các nội dung cần thực hiện cho các đơn vị liên quan; trao đổi kịp thời những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp khắc phục; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện Quy chế về Cục Đào tạo để theo dõi và tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an về nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo. 

Đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo-Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt Công an thành phố Hà Nội, đồng chí Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tin tưởng rằng việc ký kết và triển khai Quy chế phối hợp mới thay thế cho Quy chế phối hợp số 2388 sẽ đưa mối quan hệ phối hợp giữa hai đơn vị chúng ta lên một giai đoạn mới, toàn diện và sâu rộng hơn. Một mặt, giúp cho cán bộ, chiến sỹ Công an Thành phố tiếp tục được nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học trong thời gian tới, đồng thời Công an Thành phố tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tốt hơn, kịp thời hơn của Nhà trường về lực lượng khi có yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô. Mặt khác, việc hợp tác tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên, học viên của Nhà trường tiếp cận được với thực tiễn công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, tạo được sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn chiến đấu, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tại của Nhà trường.

Đồng chí Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Để Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao; thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng CSND I, đồng chí Đại tá, TS Đàm Văn Thủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Nhà trường sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai đầy đủ có hiệu quả những điều khoản ghi trong Quy chế, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Nhà trường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, định kỳ đánh giá tình hình kết quả phối hợp và rút kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, Nhà trường mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp kịp thời, hiệu quả của Ban Giám đốc các phòng chức năng và Công an các Quận, Huyện thuộc Công an thành phố Hà Nội đối với các hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và bồi dưỡng cán bộ, góp phần xây dựng hai đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Công an.

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp và ký kết Quy chế phối hợp mới được tổ chức thành công đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Trường Cao đẳng CSND I và Công an thành phố Hà Nội, mở ra nhều cơ hội, điều kiện hợp tác cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị do Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an giao. Các chương trình, nội dung phối hợp mới sẽ nhanh chóng đi vào thực tiễn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị; đặc biệt chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường sẽ tiếp tục được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo Bộ Công an trao thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Trường Cao đẳng CSND I.

Đồng chí Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trao thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Trường Cao đẳng CSND I.

Đồng chí Đại tá, TS Đàm Văn Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I trao thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an thành phố Hà Nội.

Đồng chí Đại tá, TS Hà Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I trao thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an thành phố Hà Nội.

Đồng chí Thượng tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I trao thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an thành phố Hà Nội.

Đồng chí Thượng tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I trao thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an thành phố Hà Nội.

Trao quà lưu niệm giữa Trường Cao đẳng CSND I và Công an Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Thượng tá, TS Đặng Thị Ngọc Hà, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Cao đẳng CSND I trình bày tham luận.

Đồng chí Thượng tá Hoàng Trọng Chung, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an thành phố Hà Nội trình bày tham luận.

Đồng chí Thượng tá, TS Hoàng Lê Nam, Trưởng khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trường Cao đẳng CSND I trình bày tham luận.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Phó Trưởng Công an huyện Chương Mỹ trình bày tham luận.

Đồng chí Thượng tá Đinh Xuân Thực, Trưởng khoa Cảnh sát giao thông, Trường Cao đẳng CSND I trình bày tham luận.

Phương Thảo, Phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi