Thứ Năm, 30/11/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Thư cảm ơn của Đảng ủy xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Trang Thông tin điện tử Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I trân trọng giới thiệu toàn văn Thư cảm ơn.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi