Chủ Nhật, 14/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Thông tư 34/2019/TT-BCA; Thông tư số 35/2019/TT-BCA và Thông tsố 36/2019/TT-BCA ngày 18/9/2019 của Bộ Công an

Đồng chí Đại tá, TS Hà Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện các đơn vị, các tổ chức quần chúng và cán bộ phụ trách công tác điều lệnh của Nhà trường.

Đồng chí Đại tá Hà Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch của Nhà trường, các đơn vị đã tổ chức các hoạt động sơ kết các Thông tư trên các nội dung gồm: Đánh giá công tác triển khai thực hiện; Kết quả thực hiện các thông tư và kiến nghị, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung các quy định về điều lệnh CAND.

Thay mặt đơn vị thường trực, đồng chí Trung tá Vũ Hồng Thắng trình bày báo cáo kết quả triển khai sơ kết tại các đơn vị, tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý đề nghị sửa đổi các thông tư liên quan đến công tác điều lệnh CAND. Tại Hội nghị đại diện lãnh đạo các đơn vị đã thảo luận sôi nổi, đánh giá chính xác, khách quan quá trình triển khai thực hiện 03 Thông tư tại đơn vị, phân tích những khó khăn, vướng mắc đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất, góp ý, sửa đổi các nội dung chưa phù hợp trong các Thông tư trên.

Đồng chí Trung tá Vũ Hồng Thắng trình bày báo cáo kết quả tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị Đồng chí Đại tá, TS Hà Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng biểu dương tinh thần chủ động của các đơn vị tham mưu trong triển khai thực hiện 03 Thông tư và tham mưu tổ chức sơ kết; đánh giá cao kết quả triển khai tại Nhà trường cũng như các đơn vị trực thuộc; đồng chí yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung 03 Thông tư đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Phòng Chính trị tham mưu, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị, đồng thời hoàn thiện báo cáo kết quả sơ kết tại Nhà trường báo cáo Bộ Công an theo kế hoạch.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Bài: Phòng Chính trị

Biên tập: Bích Vân - Phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi