Thứ Sáu, 1/12/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022

Được sự ủy quyền của đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá; đồng chí Thượng tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung - Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá, chủ trì Hội nghị; thành phần tham dự còn có các đồng chí Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá; cùng các đồng chí trong Hội đồng tự đánh giá; đại diện lãnh đạo và cán bộ Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo.


Đc Thượng tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung - Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã thông qua thành phần Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022 của Trường Cao đẳng CSND I và báo cáo kết quả triển khai hoạt động tự đánh giá; đồng thời thông qua nội dung, chương trình, kế hoạch và thống nhất triển khai công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022.


Đ/c Thượng tá, TS Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Thượng tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung - Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá, chủ trì hội nghị đã triển khai chi tiết công tác tự đánh giá; phân công nhiệm vụ đối với các nhóm chuyên trách, Ban thư ký và các đơn vị có liên quan.

Trong quá trình triển khai chi tiết công tác tự đánh giá, lãnh đạo Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo được phân công giới thiệu và hướng dẫn chi tiết những nội dung có liên quan như thu thập, phân tích, xử lý thông tin, minh chứng và viết báo cáo tự đánh giá đối với các nhóm chuyên trách, Ban thư ký.

Tại phần thảo luận dưới sự điều hành của đồng chí Thượng tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung - Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá đã nhận được các ý kiến đóng góp của các đồng chí thành viên trong Hội đồng tự đánh giá.

 

Các đồng chí lãnh đạo phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phó Hiệu trưởng ghi nhận và biểu dương sự chủ động của đơn vị thường trực tổ chức hoạt động tự đánh giá. Đồng thời, đồng chí đề nghị các nhóm chuyên trách và Ban thư ký, đặc biệt là đơn vị thường trực chủ động phối hợp trong việc thu thập, phân tích, xử lý thông tin minh chứng, xây dựng báo cáo tự đánh giá đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

 Bài: Thu Trang - Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo

Biên tập: Phương Thảo - Phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi