Thứ Năm, 30/11/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Tổ chức thẩm định chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành theo chương trình khung đào tạo trình độ Trung cấp năm 2023

Dự và chủ trì buổi thẩm định có đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng; các đồng chí Phó Hiệu trưởng, Trưởng các Khoa, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo.


Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng chủ trì buổi thẩm định

Tại buổi thẩm định, đồng chí Thượng tá, TS Đặng Thị Ngọc Hà, Trưởng phòng Quản lý đào tạo đã báo cáo quá trình tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo, quá trình tiếp thu chỉnh sửa các chương trình đào tạo theo ý kiến của Hội đồng tại buổi hội thảo ngày 26/4/2023 và kết luận buổi họp bàn thống nhất với trường Cao đẳng CSND II. Quá trình tổ chức xây dựng chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành, các Ban biên soạn đã tuân thủ đúng chương trình khung đào tạo do Bộ Công an ban hành, các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Các chương trình được xây dựng theo đúng biểu mẫu chương trình đào tạo theo phụ lục PL1, Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thời gian đào tạo toàn khóa là 02 năm; tổng thời lượng là 70 tín chỉ, trong đó thực học 64 tín chỉ, thực tập tốt nghiệp 03 tín chỉ, ôn, thi tốt nghiệp 03 tín chỉ. Chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành có sự thống nhất về các môn học chung, môn học cơ sở; các môn học kiến thức ngành, chuyên ngành được thiết kế phù hợp với đặc thù và thực tiễn công tác của từng lực lượng, gắn với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an cơ sở.


Đồng chí Thượng tá, TS Đặng Thị Ngọc Hà, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, trình bày báo cáo tại buổi thẩm định.

Các thành viên Hội đồng thẩm định phát biểu ý kiến về các nội dung: mô tả mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, tên các môn học, thời lượng phân bổ đối với từng môn học, cách thức tổ chức đào tạo… trong đó chú ý tăng thời lượng các khâu tổ chức làm bài tập, bài tập lớn, thực hành, giảm thời lượng các khâu xem phim, báo cáo thực tế… để rèn luyện kỹ năng tay nghề cho học viên; thống nhất rà soát chỉnh sửa tên một số môn học có tính chất đặc thù theo đúng các văn bản, quy định hiện hành.

Kết luận buổi thẩm định, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng đã tổng hợp các ý kiến phát biểu của các thành viên, đề nghị các Ban biên soạn khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉnh sửa một số nội dung: Chỉnh sửa nội dung mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể theo hướng gắn với thực tiễn công tác Công an, nhất là lực lượng Công an cơ sở; rà soát lại tên các môn học kiến thức ngành, chuyên ngành cho đúng và phù hợp với các quy định hiện hành; điều chỉnh phân bổ thời lượng đối với các khâu trong từng môn học theo hướng tăng tỷ lệ bài tập lớn, giảm tỷ lệ xem phim, tham quan; trao đổi, phối hợp với Trường Cao đẳng CSND II để thống nhất một số nội dung về thời lượng, tên môn học một số ngành, chuyên ngành; đề nghị các đơn vị chức năng hoàn thiện các thủ tục báo cáo Cục Đào tạo tổ chức thẩm định cấp Bộ theo quy định.

Một số hình ảnh tại buổi thẩm định:

 

Các đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường tham dự buổi thẩm định.

Đồng chí Thượng tá, TS Hoàng Lê Nam, Trưởng khoa QLHC về TTXH, Uỷ viên hội đồng phát biểu tại buổi thẩm định. 


Đồng chí Trung tá, TS Tống Văn Toàn, Trưởng khoa Cảnh sát thi hành án hình sự, Ủy viên hội đồng phát biểu tại buổi thẩm định.

Bài: Phòng QLĐT

Biên tập: Minh Quyết - Phòng HCTH

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi