Thứ Sáu, 9/6/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Tổ chức thẩm định sách tham khảo “Một số vấn đề cơ bản về trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam” và “Những vấn đề cơ bản về chế định các giai đoạn cố ý thực hiện tội phạm và đồng phạm. Thực tiễn giải quyết”

Tại buổi thẩm định, có đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng, chủ trì buổi thẩm định; cùng dự có Ủy viên phản biện, Uỷ viên hội đồng, các thành viên trong Hội đồng thẩm định, Ban biên soạn, lãnh đạo và giáo viên Khoa Luật.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng, Chủ trì buổi thẩm định.

Thay mặt Ban biên soạn, đồng chí Thiếu tá, ThS Lê Thị Phương và Thiếu tá, ThS Đinh Thị Thu Hằng, Khoa Luật chủ biên 02 sách tham khảo trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, nội dung chỉnh sửa, bổ sung sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng khoa học và kết luận của đồng chí Chủ tịch Hội đồng tại Hội thảo cấp trường. Trong báo cáo nêu rõ kết quả đạt được và một số khó khăn, vướng mắc cần xin ý kiến Hội đồng thẩm định.

Đồng chí Thiếu tá Lê Thị Phương, giáo viên Khoa Luật, Chủ biên sách tham khảo.

Đồng chí Thiếu tá Đinh Thị Thu Hằng, giáo viên Khoa Luật, Chủ biên sách tham khảo.

Hội đồng thẩm định đã đưa ra các ý kiến góp ý, đánh giá khách quan, khoa học về nội dung, cấu trúc 02 sách tham khảo Một số vấn đề cơ bản về trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam” và “Những vấn đề cơ bản về chế định các giai đoạn cố ý thực hiện tội phạm và đồng phạm. Thực tiễn giải quyết”. Trong đó đã ghi nhận những kết quả đạt được của ban biên soạn. Tuy nhiên, bản thảo cuốn sách vẫn còn một số hạn chế, tồn tại đề nghị ban biên soạn tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung để cuốn sách được hoàn thiện và sớm đưa vào phục vụ học tập, nghiên cứu.

Đồng chí Trung tá, TS Nguyễn Quý Sỹ, Trưởng khoa Cảnh sát kinh tế, môi trường, Ủy viên phản biện 1.

Đồng chí Trung tá, TS Vũ Duy Long, Trưởng khoa Kỹ thuật hình sự, Ủy viên phản biện 2.

Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Văn Tình, Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản,Ủy viên hội đồng.

Đồng chí Trung tá, TS Nguyễn Ngọc Huynh, Phó Trưởng khoa Cảnh sát giao thông, Ủy viên hội đồng.

Phát biểu kết luận tại buổi thẩm định, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của ban biên soạn và đánh giá cao những kết quả đạt được 02 sách tham khảo “Một số vấn đề cơ bản về trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam” và “Những vấn đề cơ bản về chế định các giai đoạn cố ý thực hiện tội phạm và đồng phạm. Thực tiễn giải quyết” được biên soạn công phu, nội dung chặt chẽ, khoa học và sẽ là tài liệu quan trọng bổ sung vào hệ thống tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn học Lý luận chung Nhà nước và pháp luật, Luật Hiến pháp và môn học Luật Hình sự cũng như các môn học pháp luật. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hội đồng đã bỏ phiếu nhất trí nghiệm thu và đề nghị đồng chí Hiệu trưởng nhà trường ra Quyết định ban hành sách tham khảo “Một số vấn đề cơ bản về trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam” và “Những vấn đề cơ bản về chế định các giai đoạn cố ý thực hiện tội phạm và đồng phạm. Thực tiễn giải quyết”. Đồng thời, Hội đồng cũng đề nghị Ban biên soạn nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để sách tham khảo được hoàn thiện để sớm được ban hành và đưa vào sử dụng.

Các đồng chí đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Bài: Trần Duyên - Khoa Luật

Biên tập: Bích Vân - Phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi