Thứ Sáu, 9/6/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Tổ chức thẩm định Tập bài giảng “Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”

Chủ trì buổi thẩm định: Đồng chí Thượng tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng; cùng dự có các Ủy viên phản biện, Uỷ viên hội đồng, các thành viên trong Hội đồng thẩm định, Ban biên soạn, Lãnh đạo và Giáo viên Khoa Nghiệp vụ cơ bản.

Đồng chí Thượng tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng, Chủ trì chương trình thẩm định.

Thay mặt Ban biên soạn, đồng chí Trung tá, ThS Hoàng Văn Thịnh, Khoa Nghiệp vụ cơ bản - Chủ biên tập bài giảng trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, nội dung chỉnh sửa, bổ sung sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng khoa học và kết luận của đồng chí Chủ tịch Hội đồng tại Hội thảo cấp trường. Trong báo cáo nêu rõ kết quả đạt được và một số khó khăn, vướng mắc cần xin ý kiến Hội đồng thẩm định.

Đồng chí Trung tá Hoàng Văn Thịnh, chủ biên Tập bài giảng.

Hội đồng thẩm định đã đưa ra các ý kiến góp ý, đánh giá khách quan, khoa học về nội dung, cấu trúc tập bài giảng “Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trong đó đã ghi nhận những kết quả đạt được của Ban biên soạn. Tuy nhiên, bản thảo tập bài giảng vẫn còn một số hạn chế, tồn tại đề nghị Ban biên soạn tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung để tập bài giảng được hoàn thiện và sớm đưa vào phục vụ học tập, nghiên cứu.

Đồng chí Thượng tá, TS Vũ Tú Nam, Trưởng khoa Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Ủy viên phản biện 1.

Đồng chí Thượng tá Trần Anh Dũng, Phó Trưởng khoa Kỹ thuật hình sự,Ủy viên phản biện 2.

Đồng chí Trung tá, TS Nguyễn Quý Sỹ, Trưởng khoa Cảnh sát kinh tế, môi trường, Ủy viên hội đồng.

Đồng chí Trung tá Đặng Quang Phương, Phó Trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Ủy viên hội đồng.

Đồng chí Thượng tá, TS Đặng Thị Ngọc Hà, Trưởng phòng quản lý đào tạo, Ủy viên thư ký.

Phát biểu kết luận tại buổi thẩm định, đồng chí Thượng tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của Ban biên soạn và đánh giá cao những kết quả đạt được. Tập bài giảng “Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội” được biên soạn công phu, nội dung chặt chẽ, khoa học và sẽ là tài liệu quan trọng bổ sung vào hệ thống tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn học Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội” cũng như các môn học Nghiệp vụ cơ bản. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hội đồng đã bỏ phiếu nhất trí nghiệm thu và đề nghị đồng chí Hiệu trưởng nhà trường ra Quyết định ban hành Tập bài giảng “Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”. Đồng thời, Hội đồng cũng đề nghị Ban biên soạn nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để tập bài giảng được hoàn thiện để sớm được ban hành và đưa vào sử dụng.

Các đồng chí trong Hội đồng khoa học chụp ảnh lưu niệm.

 Bài: Khoa Nghiệp vụ cơ bản

Biên tập: Bích Vân - Phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi