Thứ Sáu, 22/9/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
55 năm – Trường Cao đẳng CSND I những mốc son lịch sử

Việc thành lập Phân hiệu Cảnh sát nhân dân là bước khởi đầu tiến tới thành lập Trường Trung học Cảnh sát nhân dân I có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ Cảnh sát nhân dân bậc trung học và sơ học. Ngày 30/12/1965, ngày thành lập Phân hiệu Cảnh sát nhân dân đã trở thành ngày truyền thống của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I theo Quyết định số 342 ngày 12/4/2004 của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống (30/12/1965-30/12/2020), Phòng Chính trị biên tập 55 năm sự kiện, gắn với chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển của nhà trường. Qua đó nhằm động viên cán bộ, học viên Nhà trường nguyện một lòng đoàn kết trước mọi khó khăn thử thách, thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục & đào tạo, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với bề dày truyền thống và những thành tích mà các thế hệ đi trước đã dầy công vun đắp.