Thứ Sáu, 22/9/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Phát huy giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đối với lực lượng CAND

Ngày 7/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đối với lực lượng CAND”. Thượng tướng, PGS. TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng CAND.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an (Hà Nội) đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm tiếp tục khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đồng thời, nhìn lại kết quả vận dụng tư tưởng của Người về thi đua yêu nước trong lực lượng CAND, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.  

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chỉnh thể thống nhất, hội tụ về những quan điểm, mục tiêu, yêu cầu gắn với những nội dung, hình thức, phương pháp, biện pháp và vai trò, vị trí cũng như nguyên tắc thi đua. Mục tiêu của thi đua yêu nước là vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nội dung của thi đua chính là công việc hàng ngày của mỗi con người. Động lực của thi đua yêu nước là lòng yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự tôn và khí phách tự hào của dân tộc. Người xác định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Phát huy giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đối với lực lượng CAND -0

GS. TS Hoàng Chí Bảo tham luận tại hội thảo.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, qua từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng, lực lượng CAND luôn đặc biệt coi trọng thi đua và công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời, đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, lấy nhiệm vụ chính trị làm nội dung thi đua hướng vào giải quyết các công việc trọng tâm, cấp bách, các nhiệm vụ cam go, phức tạp, góp phần tạo động lực to lớn, cổ vũ, động viên CBCS vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc.

Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học, lãnh đạo các đơn vị, địa phương và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được 134 bài tham luận với nhiều chủ đề, nội dung phong phú và đa dạng, phản ánh sinh động về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và việc quán triệt, vận dụng tư tưởng của Người về thi đua yêu nước đối với Công an các đơn vị, địa phương trong toàn lực lượng CAND.  

Phát huy giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đối với lực lượng CAND -0

Đại diện Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, GS. TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương đã làm rõ thêm về Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; TS Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh tham luận với chủ đề “Nền tảng của thi đua ái quốc trong tư tưởng Hồ Chí Minh”; TS Bùi Hồng Cẩn, Trường Sỹ quan lục quân I tham luận về “Nêu gương và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước”.

Bên cạnh đó, để làm rõ luận điểm: “Quán triệt tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác Công an”, đại diện Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã chỉ ra thực trạng, giải pháp trong vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào công tác tổ chức phong trào; đại diện Cục An ninh đối ngoại tham luận về công tác thực hiện thi đua yêu nước tích cực, thiết thực, hiệu quả vì an ninh, lợi ích quốc gia, đồng thời nêu lên một số kinh nghiệm thực tiễn; Công an TP Đà Nẵng tham luận về “Nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, việc làm ý nghĩa theo tư tưởng thi đua ái quốc”…

Phát huy giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đối với lực lượng CAND -0

TS Bùi Hồng Cẩn tham luận tại hội thảo.

Các bài tham luận được gửi tới Ban Tổ chức cũng như 13 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội thảo đã luận giải khá rõ lý luận và thực tiễn về giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đồng thời, làm nổi bật những kết quả đã đạt được trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào thực tiễn các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng tại Công an các đơn vị, địa phương trong suốt 75 năm qua. Nhất là về những bước phát triển mới, điểm nhấn mới, có tính ưu việt cao và có sức lan tỏa sâu rộng, có chủ đề, phương pháp, hình thức và nội dung phong phú, sinh động, bám sát vào nhiệm vụ chính trị được giao gắn với thực tiễn công tác và chiến đấu.

Phát huy giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đối với lực lượng CAND -0

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu tham dự hội thảo.

Các tham luận cũng đã tiếp tục khẳng định rõ hơn về vai trò nòng cốt của lực lượng CAND trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn quán triệt và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; chỉ ra những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân đối với công tác thi đua, khen thưởng trong CAND. Qua đó, sẽ giúp CBCS trong lực lượng CAND tiếp tục nâng cao nhận thức về thi đua yêu nước theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xác định rõ hơn về vị trí, vai trò của phong trào thi đua; đồng thời, tiếp tục khuyến khích, động viên CBCS tích cực, nhiệt tình tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, các đại biểu đã đánh giá bối cảnh tình hình hiện nay và đưa ra các dự báo về các yếu tố có nhiều tác động đến nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới; đưa ra các kiến nghị đề xuất về một số chủ trương, chính sách đối với công tác thi đua, khen thưởng.

Phát biểu kết thúc hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cảm ơn sự quan tâm, nhiệt tình chia sẻ của các đại biểu, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các cộng sự, đồng nghiệp trong và ngoài lực lượng CAND; đồng thời, đánh giá cao sự chủ động tham mưu đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về kế hoạch tiến hành hội thảo với những mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp và hình thức tổ chức thực hiện có tính cấp thiết cao, phù hợp, khả thi và mang lại hiệu quả thiết thực của Cục Công tác đảng và công tác chính trị.

Khẳng định vấn đề đặt ra hiện nay là cần phải phát huy hơn nữa giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đối với lực lượng CAND, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu, Cục Công tác đảng và công tác chính trị chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ và Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, tiếp thu tối đa các kiến nghị, đề xuất trong các tham luận gửi về Ban Tổ chức và các ý kiến tham luận trình bày trực tiếp tại hội thảo để xây dựng báo cáo lãnh đạo Bộ, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng trong CAND thời gian tới.

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi