Thứ Năm, 23/3/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Khách quan, công khai minh bạch trong công tác cán bộ, chống chạy chức.

Dự tiếp đoàn có ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, các đồng chí trong Đảng ủy Ban Giám đốc, chỉ huy các phòng nghiệp vụ, công an các quận huyện thuộc CATP Hà Nội.

An ninh, trật tự; xây dựng lực lượng đạt hiệu quả công tác cao

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng của CATP do Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP trình bày nêu rõ, Hà Nội là Thủ đô, trung tâm đầu não chính trị - hành chính Quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế… Bối cảnh Thủ đô đặc biệt là tình hình tội phạm diễn biến phức tạp đã đặt áp lực lên vai lực lượng Công an Hà Nội.

 Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công an làm việc với CATP Hà Nội.

Trước tình hình đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP, CATP đã giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Cụ thể đã làm tốt và phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của thành phố. Triển khai quyết liệt các giải pháp trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, lấy phòng ngừa là chính; nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; tập trung thực hiện công tác làm sạch dữ liệu dân cư; tăng cường công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, phòng cháy, chữa cháy, trật tự đô thị, phòng chống đua xe trái phép.

 Ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, CATP đã quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua soi chiếu, có nhiều nhiệm vụ, giải pháp được CATP đề ra đã và đang triển khai thực hiện tiệm cận với các nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm đề ra tại Nghị quyết 12 và Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới; tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong CATP ngày càng hoàn thiện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đồng bộ liên thông, linh hoạt cao”. Công tác cán bộ đã có nhiều đổi mới, đảm bảo khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, góp phần kiểm soát tốt quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền và các hành vi tiêu cực khác trong công tác cán bộ. Đặc biệt, đề cao xây dựng đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, Đảng ủy, lãnh đạo CATP đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CATP Hà Nội.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, thực hiện theo phương châm “cần gì bồi dưỡng nấy”, “xã hội học tập”, phát triển tư duy sáng tạo đổi mới; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng chuẩn hóa hệ thống việc làm theo khung tiêu chuẩn, tập trung hướng đến lực lượng trực tiếp chiến đấu, Công an cấp cơ sở nhất là Công an xã.

Nguồn: Báo An ninh Thủ đô


 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi