Thứ Sáu, 22/9/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Không làm tăng chi ngân sách Nhà nước

Các mức chi dự kiến theo dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở bao gồm chi hỗ trợ hàng tháng, chi hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; kinh phí bảo đảm trang bị công cụ hỗ trợ và bảo đảm trang bị hồ sơ, sổ sách… Cụ thể, về mức chi hỗ trợ hàng tháng, hiện nay các địa phương đang chi trả hỗ trợ hàng tháng cho lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng trung bình từ 1,4 tỷ đến 2,5 tỷ đồng/tháng.

Không làm tăng chi ngân sách Nhà nước -0
Công an xã bán chuyên trách hỗ trợ lực lượng Công an xã đảm bảo ANTT ở cơ sở. Ảnh: Tâm Phạm

Bộ Công an tính toán, khi kiện toàn các lực lượng, chức danh thành một lực lượng thống nhất với khoảng 300.000 người trong toàn quốc và vẫn thực hiện chi trả hỗ trợ hằng tháng như mức trung bình chi trả cho các lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách, các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng thì 1 tỉnh, thành phố trung bình 1 tháng chi trả từ 1,4 tỷ đến 2,4 tỷ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sau khi được kiện toàn thống nhất.

Liên quan đến mức chi hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sau khi được kiện toàn, theo Bộ Công an, rất nhiều địa phương đang thực hiện việc chi hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho bảo vệ dân phố. Theo đó, nếu lấy mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trung bình khoảng 100.000 đồng đến 300.000 đồng cho một người hoạt động trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thì một tháng phải hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế là khoảng 45 tỷ đồng/tháng. Như vậy, trung bình 1 tỉnh, thành phố phải bảo đảm khoảng 700 triệu đồng/tháng để chi trả.

Bố trí địa điểm, nơi làm việc của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sau khi được kiện toàn thống nhất cũng là một trong những nội dung được dư luận quan tâm. Theo Bộ Công an, trên cơ sở số liệu báo cáo về thực trạng hiện nay, khi kiện toàn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách và các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng thành lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thì lực lượng này tiếp tục sử dụng địa điểm, nơi làm việc trước đây đã bố trí cho lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách và bố trí tại địa điểm, nơi làm việc của Công an xã và nhà sinh hoạt cộng đồng thôn để hoạt động. Cơ quan chủ trì soạn thảo thấy rằng, việc điều chỉnh theo hướng này là phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước và đã đề xuất quy định trong dự thảo Luật.

Liên quan đến kinh phí bảo đảm trang bị công cụ hỗ trợ và bảo đảm trang bị hồ sơ, sổ sách, hiện nay, về cơ bản lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đã được trang bị dùi cui nhựa, dùi cui cao su để thực hiện nhiệm vụ và khi kiện toàn thống nhất thành lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thì lực lượng này tiếp tục sử dụng công cụ hỗ trợ đã trang bị trước đây cho lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách.

Trường hợp trang bị mới dùi cui cao su thì mức kinh phí cần bảo đảm như sau: Toàn quốc dự kiến có 103.568 tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mỗi tổ trang bị 2 dùi cui cao su (niên hạn sử dụng trung bình là 5 năm thay thế mới) với giá thành hiện nay trung bình là 60.000 đồng/1 chiếc thì tổng mức kinh phí cần phải bảo đảm dự kiến là 12 tỷ đồng/5 năm. Trung bình 1 tỉnh, thành phố cần bảo đảm kinh phí là khoảng 200 triệu đồng/5 năm và trung bình 1 năm là khoảng 40 triệu (3,3 triệu/tháng).

Về dự kiến kinh phí bảo đảm trang bị hồ sơ, sổ sách trên toàn quốc là khoảng 12 tỷ đồng/tháng. Trung bình 1 tỉnh, thành phố phải bảo đảm khoảng gần 200 triệu đồng/tháng để chi trả. Như vậy, về dự kiến tổng mức kinh phí để bảo đảm trang bị công cụ hỗ trợ, hồ sơ, sổ sách cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của 1 tỉnh, thành phố trung bình là khoảng 203 triệu đồng/ tháng.

Bên cạnh đó, qua khảo sát, báo cáo cho thấy, hiện nay các địa phương vẫn đang bảo đảm kinh phí để chi trả mua trang phục, huy hiệu, phù hiệu cho các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách và khoản chi này trung bình 5 năm mới phải bảo đảm 1 lần để bảo đảm chi trả. Theo đó, nếu dự kiến tổng số lượng người tham gia hoạt động trong lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở là khoảng 300.000 người và trung bình đầu tư khoảng 500 ngàn đồng/người để thay đổi trang phục, phù hiệu, huy hiệu, biển hiệu và in, cấp giấy chứng nhận (niên hạn sử dụng trung bình là 5 năm thay thế mới) thì tổng mức chi là khoảng 150 tỷ đồng/5 năm. Trung bình 1 tỉnh phải bảo đảm khoảng 2,4 tỷ đồng/5 năm và trung bình 1 tỉnh sẽ đảm bảo khoảng hơn 400 triệu đồng/năm (tương đương 33 triệu đồng/tháng).

 Như vậy, tổng mức chi trung bình dự kiến của 1 tỉnh, thành phố để chi trả chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sau khi được kiện toàn thống nhất là khoảng 2,4 tỷ đồng/tháng/tỉnh, thành phố (trung bình khoảng 28,8 tỷ đồng/năm). Trong khi đó, tổng mức chi trung bình hiện nay của các địa phương chi cho hoạt động, chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hiện nay là khoảng từ 20 tỷ đến 30 tỷ đồng/năm (trung bình từ 2 tỷ đến 2,5 tỷ đồng/tháng).

Rõ ràng, quy định của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở về chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở so với tổng mức chi thực tế hiện nay của các địa phương đang thực hiện là bảo đảm cân đối và không làm tăng chi ngân sách Nhà nước.

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi