Chủ Nhật, 14/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Sáng tạo trong giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng trụ sở, nhà ở Công an xã, thị trấn

Cùng dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Sáng tạo trong giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng trụ sở, nhà ở Công an xã, thị trấn -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quán triệt chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, năm 2022, Bộ Công an đã có nhiều cố gắng, nỗ lực nhằm thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công. Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, việc giải ngân vốn đầu tư công tại Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Để công tác giải ngân vốn đầu tư, các nguồn kinh phí đảm bảo đúng tiến độ được giao, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ công tác Công an năm 2023, trong đó đặc biệt chú trọng việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của năm 2023.

Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức nhiều cuộc họp và chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ hướng dẫn, triển khai sớm kế hoạch vốn cho Công an các đơn vị, địa phương để khẩn trương tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ năm 2023; phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt 100%. Nhiều khó khăn, vướng mắc đã được xử lý kịp thời, tiến độ giải ngân vốn đầu tư, kinh phí có sự chuyển biến...

Sáng tạo trong giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng trụ sở, nhà ở Công an xã, thị trấn -0
Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng thời, ngày 25/7/2022, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Nghị quyết số 12 về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn trong tình hình mới; trong đó, đến hết năm 2023, phấn đấu hoàn thành việc đầu tư, xây dựng nhà ở doanh trại đối với 100% Công an xã, thị trấn trên toàn quốc. Đến hết năm 2025, 100% Công an xã được đầu tư, xây dựng trụ sở làm việc, sinh hoạt đáp ứng yêu cầu công tác.

Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp và Công an các địa phương rất quan tâm chỉ đạo thực hiện xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, trong đó có việc đảm bảo trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại cho lực lượng Công an xã, thị trấn. Nghị quyết số 12 là "kim chỉ nam", là mục tiêu để Công an các địa phương triển khai thực hiện. Công an các địa phương đã nhận thức được tầm quan trọng và chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương bố trí quỹ đất, hỗ trợ ngân sách để đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, nơi ăn, ở sinh hoạt và các điều kiện đảm bảo khác...

Sáng tạo trong giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng trụ sở, nhà ở Công an xã, thị trấn -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, hội nghị đã thảo luận, đánh giá tình hình và đề ra phương hướng, giải pháp đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; đảm bảo việc xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại cho Công an xã, thị trấn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ giải ngân và xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại Công an xã, thị trấn; chỉ đạo quyết liệt, phân công nhiệm vụ cụ thể và cá thể hoá trách nhiệm đối với từng nhiệm vụ được giao; có tư duy mới, cách làm mới, sáng tạo, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ những tháng đầu của năm 2023; thúc đẩy giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tiêu cực, lãng phí.

Sáng tạo trong giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng trụ sở, nhà ở Công an xã, thị trấn -0
Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày báo cáo tại hội nghị.

Đối với các dự án đã có kế hoạch bố trí vốn để triển khai, đã được phê duyệt tiến độ thực hiện cần tập trung giám sát, quản lý thực hiện bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ, khuyến khích nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và chất lượng thi công công trình... Chú trọng nâng cao chất lượng công trình, dự án, cần xem việc bảo đảm chất lượng là ưu tiên hàng đầu ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chất lượng, tiến độ dự án; tiêu cực, lãng phí trong quá trình triển khai dự án...

Đối với nhiệm vụ xây dựng trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại Công an xã, thị trấn, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 12, ngày 25/7/2022 của Đảng uỷ Công an Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn trong tình hình mới...

Bộ trưởng nhấn mạnh, Công an các đơn vị, địa phương cần khẩn trương, quyết tâm cao, quyết liệt trong nhiệm vụ công tác giải ngân; xem công tác giải ngân, xây dựng Công an xã, thị trấn là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023; phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư và các nguồn kinh phí; hoàn thành 100% xây dựng nhà ở doanh trại Công an xã, thị trấn…

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi