Thứ Sáu, 22/9/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Triển khai xây dựng Đề án “Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an”

Thực hiện thông báo kết luận số 222- TB/ĐUCA ngày 13/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương về việc chủ trương xây dựng “Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an”, Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch số 248/KH-BCA ngày 10/5/2023 xác định lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị thực hiện. Tham mưu thành lập Tổ giúp việc xây dựng đề án; đồng thời, xây dựng dự thảo đề cương đề án lần 1 và gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan.

Cục Hồ sơ nghiệp vụ xác định đây là dự án đặc biệt quan trọng và mang tầm chiến lược góp phần chuyển đổi Cục Hồ sơ nghiệp vụ trở thành Trung tâm thông tin nghiệp vụ của Bộ Công an nên đã khẩn trương đôn đốc các đơn vị, địa phương hoàn thành việc rà soát, đề xuất xây dựng dữ liệu và tham gia ý kiến dự thảo đề cương đề án đảm bảo tiến độ, chất lượng… Chủ động phối hợp, làm việc trực tiếp với các đơn vị liên quan để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, hạn chế; bảo đảm các quy trình, thủ tục trình Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương cho chủ trương phê duyệt đề án trong tháng 6/2023 và định kỳ hàng tuần đánh giá tiến độ thực hiện báo cáo lãnh đạo Bộ để chỉ đạo.

Triển khai xây dựng Đề án “Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an” -0

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã gửi văn bản, xin ý kiến các đơn vị vào dự thảo đề cương khái quát đề án; khảo sát thông tin về hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu hiện đang quản lý; trao đổi, đề xuất một số nội dung về yêu cầu mặt bằng, diện tích, tiêu chuẩn công nghệ, kỹ thuật, hạ tầng vận hành trong thiết kế xây dựng Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp, phương hướng trong quá trình triển khai thực hiện đề án.

Triển khai xây dựng Đề án “Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an” -0

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, việc xây dựng Đề án “Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an” là một trong những nội dung quan trọng góp phần xây dựng Cục Hồ sơ nghiệp vụ trở thành Trung tâm thông tin nghiệp vụ của lực lượng CAND.

Triển khai xây dựng Đề án “Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an” -0

Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ phát biểu tại buổi họp.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Cục Hồ sơ nghiệp vụ cần phân công bộ phận thường trực thực hiện xây dựng đề án; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công đảm bảo đúng quy định, chất lượng, tiến độ, hiệu quả việc triển khai xây dựng đề án. Trong đó, Cục Hồ sơ nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định vị trí đặt “Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an”; khẩn trương rà soát tổng thể các văn bản pháp luật về lĩnh vực xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu; bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật ngay từ khâu xây dựng đề án; nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư; mô hình tổ chức và nhân lực thực hiện đề án; thực hiện các quy trình, thủ tục và thẩm định các văn bản trình Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phê duyệt chủ trương đề án theo đúng quy định…

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi