Thứ Sáu, 1/12/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Tổ chức thành công Đại hội các chi đoàn khối học viên K59S, nhiệm kỳ 2023-2024

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên tại các chi đoàn K59S trong thời gian qua, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành các chi đoàn trong thời gian lâm thời, bầu Ban Chấp hành các chi đoàn và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn trong nhiệm kỳ 2023 - 2024.

Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội được thực hiện theo đúng hướng dẫn của điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Đoàn Trường đã ban hành hướng dẫn, tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội cho các chi đoàn. Sau Đại hội điểm của chi đoàn B1C1K59S được tổ chức vào ngày 27/4/2023, Ban Chấp hành Đoàn Trường tổ chức rút kinh nghiệm và hướng dẫn các chi đoàn còn lại tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch đề ra. Các chi đoàn bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chấp hành Đoàn Trường, tích cực, chủ động làm tốt các khâu chuẩn bị cũng như công tác tổ chức Đại hội.

Đại hội các chi đoàn khối học viên K59S nhiệm kỳ 2023 - 2024 được tổ chức theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo các nguyên tắc của Điều lệ Đoàn và các hướng dẫn về việc tổ chức Đại hội. Đại hội đã nghiêm túc đánh giá giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên tại các chi đoàn K59S trong thời gian qua, đánh giá những ưu, khuyết điểm, đồng thời tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót. Tại Đại hội, các chi đoàn đã tổ chức thảo luận sôi nổi để đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2024 phù hợp với tình hình thực tế của chi đoàn. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành các chi đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2024 có đủ năng lực, phẩm chất, sự nhiệt huyết để triển khai thành công phương hướng nhiệm vụ công tác tại các chi đoàn trong thời gian tới.

Đại hội các chi đoàn khối học viên K59S nhiệm kỳ 2023 - 2024 được tổ chức thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tuổi trẻ nhà trường. Thành công của Đại hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của tuổi trẻ nhà trường, kết quả Đại hội là cơ sở để các chi đoàn tiếp đẩy mạnh các hoạt động đoàn, cổ vũ đoàn viên thanh niên thi đua trong học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động đoàn, góp phần cùng cả hệ thống chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Một số hình ảnh về Đại hội các chi đoàn khối học viên K59S nhiệm kỳ 2023 - 2024:

Bài: Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng CSND I

Biên tập: Minh Quyết - Phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác