Chủ Nhật, 21/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Công tác lý luận CAND phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác lý luận CAND trong tình hình mới và Lễ ký Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2021-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Bộ Công an đến Công an các đơn vị, địa phương, học viện, trường CAND trong toàn quốc.

Đại tướng GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội nghị và Lễ ký Chương trình phối hợp.