Thứ Năm, 25/4/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tuổi trẻ lực lượng CAND và QĐND

Sáng 24/12, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an phối hợp cùng Ban Thanh niên Quân đội tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp giữa Thanh niên Quân đội và Thanh niên Công an giai đoạn 2016 - 2021; ký kết nội dung phối hợp giai đoạn 2022 – 2026 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Dự, chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Đại tá  Đỗ Khắc Cẩn, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị; Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị Bộ Công an.

Báo cáo Tổng kết 5 năm chương trình phối hợp nêu rõ: Qua 5 năm triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện Chương trình phối hợp, tuổi trẻ Công an và tuổi trẻ Quân đội đã đạt nhiều kết quả thiết thực, là cơ sở quan trọng để tuổi trẻ hai lực lượng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Các hoạt động phối hợp của tuổi trẻ Quân đội và Công an đã bám sát định hướng, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; việc triển khai được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, trách nhiệm và bảo đảm đúng tiến độ, đạt hiệu quả thiết thực, mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc.

Thông qua hoạt động phối hợp, tuổi trẻ hai lực lượng đã nhận thức đầy đủ hơn về giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN Công an, Quân đội trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Tạo điều kiện để tuổi trẻ Quân đội, Công an học tập, trao đổi kiến thức, phổ biến kinh nghiệm thực tiễn trong công tác và chiến đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi lực lượng; được cấp ủy, chỉ huy các cấp và chính quyền, nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.