Thứ Năm, 23/5/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Tổ chức thành công Đại hội các chi đoàn khối học viên K57S nhiệm kỳ 2021 - 2022

 

 

Đồng chí Thiếu tá Vũ Hưởng Lộc - Bí thư Đoàn Thanh niên nhà trường dự và phát biểu tại Đại hội chi đoàn B5C2K57S

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên tại các chi đoàn K57S trong thời gian qua, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành các chi đoàn trong thời gian lâm thời, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn trong nhiệm kỳ 2021 - 2022.

Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội được thực hiện theo đúng Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành đoàn trường đã ban hành hướng dẫn, tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội cho các chi đoàn. Sau Đại hội điểm của chi đoàn B3C1K57S được tổ chức vào ngày 04/6/2021, Ban Chấp hành đoàn trường tổ chức rút kinh nghiệm và hướng dẫn các chi đoàn còn lại tổ chức đại hội theo đúng quy định, kế hoạch đề ra.

 Đại hội các chi đoàn khối học viên K57S nhiệm kỳ 2021 - 2022 đã được tổ chức theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo các nguyên tắc của Điều lệ đoàn và các hướng dẫn về việc tổ chức Đại hội. Đại hội đã nghiêm túc đánh giá giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên tại các chi đoàn K57S trong thời gian qua, đồng thời tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót. Tại Đại hội, các chi đoàn đã tổ chức thảo luận sôi nổi để đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn nhiệm kỳ 2021 - 2022. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành các chi đoàn nhiệm kỳ 2021 - 2022 có đủ năng lực, phẩm chất, sự nhiệt huyết để triển khai thành công phương hướng nhiệm vụ công tác tại các chi đoàn trong thời gian tới.

Đại hội các chi đoàn khối học viên K57S nhiệm kỳ 2021 - 2022 được tổ chức nghiêm túc và thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tuổi trẻ nhà trường. Kết quả Đại hội là cơ sở để các chi đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đoàn, cổ vũ đoàn viên thanh niên thi đua trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động phong trào, góp phần cùng cả hệ thống chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Một số hình ảnh về Đại hội các chi đoàn khối học viên K57S nhiệm kỳ 2021 - 2022: