Thứ Tư, 21/2/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Đảng ủy nhà trường tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng năm 2023

Chủ trì Lễ Khai mạc, đồng chí Đại tá, TS Đàm Văn Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; tham gia có các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở; Ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp, cán bộ làm công tác đảng tại các đơn vị.


Đồng chí Đại tá, TS Đàm Văn Thuỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng chủ trì Lễ Khai mạc lớp Bồi dưỡng.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai mạc, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng khẳng định việc tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở là việc làm cần thiết, là một trong những nội dung cơ bản, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ nhà trường trong những năm vừa qua.


Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ đảng uỷ, Trưởng phòng chính trị trình bày nội dung chương trình bồi dưỡng.

Để lớp Bồi dưỡng có chất lượng, hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đề nghị Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và toàn học viên lớp học thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, các đồng chí báo cáo viên tập trung lựa chọn những chuyên đề bồi dưỡng, giải đáp những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn hoạt động của các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Thứ hai, các đồng chí học viên, nêu cao tính trách nhiệm, sắp xếp công việc, tập trung nghiên cứu, học tập, lĩnh hội các nội dung tập huấn, nắm vững nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng, làm cơ sở nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và cấp mình, lãnh đạo và thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, Phòng Chính trị là đơn vị thường trực Ban tổ chức lớp tập huấn nắm, theo dõi, đôn đốc học viên tham gia đầy đủ, chấp hành nghiêm túc thời gian, quy định của lớp học; kịp thời báo cáo Đảng ủy nhà trường khi có vấn đề phát sinh.

Chương trình tập huấn của lớp Bồi dưỡng gồm có 06 chuyên đề, cụ thể:

Chuyên đề 1: Tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Chuyên đề 2: Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng.

Chuyên đề 3: Công tác tổ chức và công tác dân vận của tổ chức cơ sở Đảng.

Chuyên đề 4: Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Chuyên đề 5: Nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ va nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.

Chuyên đề 6: Phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Bài: Đỗ Thị Phương Dung, Phòng Chính trị

Biên tập: Loan Trần

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi