Thứ Ba, 25/6/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
  • Định hướng phát triển khoa Cảnh sát giao thông góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

    Khoa Cảnh sát giao thông là đơn vị có trách nhiệm giúp Hiệu trưởng tổ chức xây dựng, biên soạn chương trình đào tạo, giáo trình, giảng dạy các môn học về nghiệp vụ Quản lý trật tự an toàn giao thông cho các chương trình đào tạo và các loại hình đào tạo, bồi dưỡng khác của Trường; tổ chức nghiên cứu khoa học cho giảng viên của Khoa và học viên

  • Mục tiêu đào tạo

    Mục tiêu đào tạo chung của Trường Cao đẳng CSND I là đào tạo cán bộ Cảnh sát có trình độ cao đẳng và trung cấp theo các chuyên ngành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt; có trình độ, năng lực nghiệp vụ chuyên môn về chuyên ngành được đào tạo; có phương pháp tư duy khoa học; có sức khoẻ tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế.

1