Thứ Hai, 29/5/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
 • Nâng cao chất lượng công tác thực tế, luân chuyển của giáo viên Khoa Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về ma tuý đáp ứng yêu cầu đào tạo chuyên ngành Trinh sát phòng chống tội phạm về ma tuý

  Công tác thực tế và luân chuyển có thời hạn của giáo viên tại Công an các đơn vị, địa phương có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng đội ngũ giáo viên Công an nhân dân nói chung và đội ngũ giáo viên Trường Cao đẳng CSND I nói riêng.

 • 55 năm – Trường Cao đẳng CSND I những mốc son lịch sử

  Từ giữa năm 1965, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta bước vào giai đoạn gay go, quyết liệt. Sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự đặt ra cho công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chiến sĩ Công an nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân Cảnh sát nhân dân nói riêng nhiệm vụ rất nặng nề. Đáp ứng yêu cầu về xây dựng lực lượng Công an nhân dân phục vụ nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, ngày 30/12/1965, Bộ trưởng Bộ Công an đã ra Quyết định số 1594/CA-QĐ thành lập Phân hiệu Cảnh sát nhân dân trên cơ sở tách Khoa Cảnh sát  của Trường Công an Trung ương. Phân hiệu Cảnh sát nhân dân do đồng chí Lê Quân làm Hiệu trưởng, có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện Cảnh sát nhân dân theo chương trình đào tạo hạ sĩ quan thuộc các ngành Cảnh sát giao thông, phòng cháy chữa cháy, huấn luyện chó nghiệp vụ, quản lý trại giam cùng Trường Công an Trung ương tổ chức nghiên cứu lý luận nghiệp vụ Cảnh sát nhân dân.

 • Phát huy truyền thống vẻ vang, Trường Cao đẳng CSND I quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong giai đoạn mới

  Ngày 30/12/1965, Bộ Công an đã ký Quyết định số 1594-CA/QĐ thành lập Phân hiệu Cảnh sát nhân dân thuộc Trường Công an Trung ương. Sau nhiều lần tách nhập, năm 1993 Trường Trung học CSND I (sau là Trường Cao đẳng CSND I) được hình thành và phát triển trên cơ sở 5 trường Công an phía Bắc, trong đó có 3 trường cao đẳng là Cao đẳng CSND I, Cao đẳng Cảnh sát Bảo vệ, Cao đẳng Cảnh sát Quản lý và cải tạo phạm nhân và 2 trường trung học là Trung học CSND thành phố Hà Nội, Trung học CSND thành phố Hải Phòng. 

 • Lịch sử phát triển của nhà trường

  Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I được hình thành và phát triển trên cơ sở sáp nhập nhiều Trường qua nhiều giai đoạn khác nhau. Tiền thân của Trường là phân hiệu Cảnh sát nhân dân thuộc Trường Công an Trung ­ương (theo Quyết định số 155A-QĐ/BCA ngày 30/12/1965 của Bộ trư­ởng Bộ Công an). Tiền thân trực tiếp của trường là Trường Trung học Cảnh sát nhân dân I và Trường Trung học Cảnh sát nhân dân III.

1