Thứ Tư, 21/2/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ hiện nay

Phát triển quan điểm của Bác về vai trò của phụ nữ, Đại hội XIII của Đảng có đánh giá về vai trò của phụ nữ Việt Nam và đề ra phương hướng trong xây dựng, phát triển phụ nữ Việt Nam: “Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Tăng cường các chương trình phát triển, hỗ trợ cập nhật trí thức, kỹ năng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em”.

Đồng chí Đại tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung - Phó Hiệu trưởng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch xây dựng mô hình, công trình, phần việc phụ nữ giai đoạn 2021-2026; 01 năm thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” và ra mắt phần việc mới.

Hiện nay, Nhà trường có 660 cán bộ, cán bộ nữ chiếm tỷ lệ 46%. Trong đó có 28% số nữ có chức danh giáo viên, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giảng dạy; 5,5% số nữ thực hiện công tác quản lý giáo dục; 25% số nữ là cán bộ tham mưu, phục vụ; 41,5% số nữ là lao động hợp đồng.

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã quan tâm đến việc đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn bộ cán bộ, giáo viên, học viên của Nhà trường nói chung và trong cán bộ, hội viên của Hội phụ nữ nói riêng. Thực tiễn cho thấy, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của phụ nữ nhà trường đã được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và chức năng của người phụ nữ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể:

(1), Hội phụ nữ nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền đối với các hội viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội phụ nữ Bộ Công an vào sinh hoạt của các cấp Hội. Các phong trào thi đua, các đợt sinh hoạt chính trị đều nhằm xây dựng hình ảnh  “phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình”.

Hội Phụ nữ tổ chức nghiệm thu phần việc phụ nữ năm 2023.

(2), Phụ nữ bên cạnh thực hiện tốt thiên chức người mẹ, người vợ, người chăm sóc tổ ấm gia đình đã luôn nỗ lực cố gắng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong quá trình học tập, công tác. Điều này thể hiện rõ nét qua các con số minh chứng như: Đã có nhiều tấm gương phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, xây dựng gia đình hạnh phúc như các đồng chí nữ lãnh đạo và nhiều tấm gương nữ giáo viên, nữ cán bộ; có 01 hội viên giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng, có 07 đồng chí hội viên nữ giữ chức vụ cấp Trưởng phòng và tương đương; nhiều đồng chí giáo viên nữ là nhà giáo tiêu biểu, đạt thành tích cao trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học... ; về trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chiếm tỷ lệ 0.03%; thạc sĩ chiếm tỷ lệ 0.03%; đại học, cao đẳng chiếm tỷ lệ 0.17%. Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị và tương đương chiếm tỷ lệ 0.15%; Trung cấp chiếm tỷ lệ 0.42%...

Đồng chí Đại tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung nhận Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhà trường năm 2022.

Đồng chí Thượng tá, TS Đặng Thị Ngọc Hà, Trưởng phòng Quản lý đào tạo nhận danh hiệu Phụ nữ CAND xuất sắc tiêu biểu.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam - Hiệu trưởng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Đồng chí Trung tá, TS Hoàng Thị Hương Trà, Trưởng khoa Ngoại ngữ - Tin học bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện.

(3), Hội phụ nữ nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào, phần việc phụ nữ và hoạt động tình nghĩa xã hội, thu hút đông đảo hội viên các cấp Hội tham gia; lan tỏa tích cực hình ảnh của phụ nữ Trường Cao đẳng CSND I năng động, sáng tạo, đổi mới, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nói chung và việc tu dưỡng, rèn luyện của hội viên nữ nhà trường có một số khó khăn, hạn chế nhất định. Cụ thể như: (1), phụ nữ thường phải tự cân bằng giữa nhiệm vụ chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. (2), việc tổ chức các hoạt động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số đơn vị, cấp hội chưa thể hiện rõ nét, chủ yếu gắn với việc thực hiện các hoạt động chung của đơn vị, chưa phát huy hết tiềm năng to lớn của hội viên nữ trong các phong trào Hội. (3), một số hội viên nữ do điều kiện địa lý xa xôi nên khó khăn trong việc tham gia các phong trào của hội và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; một số hội viên do điều kiện gia đình có nhiều khó khăn nên việc tham gia các hoạt động chung có hạn chế nhất định.

Trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ nữ trong Nhà trường cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để hội viên nữ Nhà trường nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ phụ nữ. Cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của hội viên nữ, nhất là hội viên nữ giữ vai trò, vị trí lãnh đạo trong xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng CSND I trong thời gian tới. Đồng thời tiếp tục bồi dưỡng cán bộ nữ theo các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy nhà trường về công tác cán bộ và Kết luận số 182-KL/ĐUCA của Đảng ủy CATW về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 12 về xây dựng đội ngũ cán bộ nữ trong tình hình mới.

Hai là, Hội phụ nữ nhà trường cần đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của các cấp Hội gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của cán bộ, giáo viên, hội viên nữ. Tạo điều kiện thuận lợi để hội viên nữ được tham gia các hoạt động chuyên môn và các phong trào khác của Nhà trường.

Ba là, tập trung triển khai đa dạng hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là các hoạt động nghiên cứu, tạo đàm, thi tìm hiểu…; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động hội viên nữ tham gia vào hoạt động của hội và các phong trào khác của Nhà trường; tổ chức nhiều sân chơi, các câu lạc bộ thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn để tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên nữ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đề xuất các biện pháp tiếp tục phát triển hội viên Hội phụ nữ nhà trường về trình độ, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Nhà trường, Hội giao. Hội phụ nữ nhà trường cần hướng dẫn các Chi hội phụ nữ trong việc đăng ký các mô hình làm theo lời Bác bằng nhiều việc làm thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị. Mỗi Chi hội có một cách làm, một mô hình riêng phù hợp. Cần tiếp tục tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đặc thù trong hội viên nữ về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đại tá, TS Phạm Tuấn Hiệp - Phó Hiệu trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí nữ tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Bộ năm học 2022-2023.

Bốn là, nêu cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ Hội, của các Hội viên nữ giữ cương vị lãnh đạo trong Nhà trường với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ Hội và nữ lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo các đơn vị theo phương châm cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu "trên trước, dưới sau", "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Mỗi hội viên nữ cần phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của bản thân và của cơ quan, đơn vị.

Năm là, làm tốt công tác nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương những cá nhân nữ hội viên đạt thành tích cao trong công tác, trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Đây là cách thức thiết thực để tạo phong trào sâu rộng trong phát huy vai trò của hội viên nữ. Thông qua hoạt động nêu gương, nhân điển hình tiên tiến sẽ tạo động lực thúc đẩy các hội viên nữ trong thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn nói chung và trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói riêng, đưa phong trào học tập, làm theo Bác đi vào chiều sâu và mạng lại những hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ nữ trong tình hình hiện nay.

                                      Bài: Hội Phụ nữ

                  Biên tập: Phương Thảo, Phòng HCTH                                                  

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi