Thứ Tư, 21/2/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Khoa Luật tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

Ngày 20/6/2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật PBGDPL. Xuất phát từ vai trò của pháp luật, ý nghĩa của Hiến pháp năm 1946-Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa với những giá trị về tư tưởng pháp quyền, quyền lực thuộc về Nhân dân, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và thực tiễn triển khai mô hình “Ngày Pháp luật”, kết hợp với tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới, Luật PBGDPL đã quy định ngày 09 tháng 11 hằng năm là ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 8). Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Trên tinh thần đó, trong những năm qua, Khoa Luật Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I luôn tích cực, chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm của một đơn vị giảng dạy pháp luật nhằm đưa các quy định của pháp luật vào đời sống xã hội. Từ năm học 2020-2021 đến nay, Khoa Luật đã biên soạn, nghiệm thu và đưa vào sử dụng 03 giáo trình, 16 tài liệu dạy học để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập các môn pháp luật trong Nhà trường. Khoa Luật cũng đã tổ chức thành công nhiều hội thảo, tọa đàm về khoa học pháp lý thu hút sự quan tâm tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài ngành. Cụ thể, Khoa Luật đã tổ chức thành công 01 Hội thảo khoa học cấp Tiểu ban thuộc Hội đồng lý luận Bộ Công an, 01 Hội thảo khoa học cấp trường, 02 Tọa đàm khoa học với những nội dung gắn liền với lĩnh vực chuyên môn, nhiệm vụ mà đơn vị được giao. Song song với đó, để nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng và kịp thời cập nhật nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành cho học viên, Khoa Luật cũng đã tiến hành tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, như Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Cảnh sát cơ động năm 2022”, “Tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật”.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng khoa học chủ trì chương trình thẩm định môn học do Khoa Luật biên soạn.

Đồng chí Đại tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tọa đàm khoa học “Nâng cao năng lực thực tiễn của đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn pháp luật tại trường Cao đẳng CSND I” do Khoa Luật tổ chức.

Trong năm học 2023 - 2024, phát huy tinh thần nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023, Khoa Luật tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các hoạt động công tác chuyên môn, như phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đăng ký và phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo kế hoạch của Nhà trường.

Đặc biệt, ngay trong học kỳ I năm học 2023-2024, Khoa Luật đã tham mưu cho lãnh đạo nhà trường ký, ban hành Quyết định thành lập Câu lạc bộ Pháp luật Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, qua đó nhằm xây dựng diễn đàn, tạo sân chơi bổ ích và lành mạnh để giáo viên, học viên nhà trường trao đổi, chia sẻ, tìm hiểu pháp luật, gắn lý luận với thực tiễn dưới góc độ pháp lý và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Một số hình ảnh hoạt động của Khoa Luật:

Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Hồng Khánh, Phó Trưởng khoa Luật tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Bộ năm 2023.

Đồng chí Thiếu tá Đinh Thị Thu Hằng, giáo viên Khoa Luật tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Bộ năm 2023.

Đồng chí Thiếu tá Lê Thị Phương, giáo viên Khoa Luật tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Bộ năm 2023.

Đồng chí Thiếu tá Quách Hồng Quân, giáo viên cao cấp Khoa Luật,báo cáo nội dung tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường.

Đồng chí Đại úy Trần Thị Duyên, giáo viên Khoa Luật, báo cáo nội dung tuyên truyền về phòng, chống tác hại của ma túy.

Bài: Khoa Luật

Biên tập: Loan Trần

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi