Thứ Ba, 25/6/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Giới thiệu cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” trong lực lượng CAND

Thượng tướng, PGS. TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS. TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đồng chủ trì buổi lễ.

Cùng dự có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Về phía Bộ Công an có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương…

Giới thiệu cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Báo cáo quá trình biên soạn, biên tập, xuất bản cuốn sách, PGS. TS Phạm Minh Tuấn cho biết, cuốn sách do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chủ trì, trực tiếp chỉ đạo nội dung là Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc đối với công tác Đảng và công tác xây dựng lực lượng. Đồng thời, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò nêu gương; ý thức tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi CBCS CAND.  

Giới thiệu cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao sách tặng các đại biểu dự buổi lễ.
Giới thiệu cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” -1
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng sách cho đại diện Công an các đơn vị.

Quá trình tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách diễn ra khẩn trương, nghiêm túc và cẩn trọng. Trên cơ sở nguồn tư liệu lớn là những bài phát biểu, bài viết và hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng CAND, do các đơn vị thuộc Bộ Công an cung cấp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã lựa chọn, sắp xếp theo trình tự thời gian và kết cấu cuốn sách gồm hai phần. Trong đó, phần thứ nhất gồm 8 bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lực lượng CAND từ khi đồng chí làm Tổng Bí thư đến nay (từ năm 2011); Tổng Bí thư, Chủ tịch nước từ tháng 10/2018 đến sau Đại hội XIII của Đảng; 3 thư và 1 lời tựa cho cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945 - 2015)”.

Đặc biệt, ở phần thứ hai, đơn vị lựa chọn gần 120 hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lực lượng CAND và 20 ảnh Tổng Bí thư và bạn bè quốc tế; trong đó, điểm nhấn là hình ảnh CBCS Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn những chuyến đi công tác nước ngoài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tình cảm tin yêu, quý trọng, gần gũi, gắn bó của CBCS CAND và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Giới thiệu cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” -0
PGS. TS Phạm Minh Tuấn trao sách tặng đại diện Công an các đơn vị.

Trong quá trình hoàn thành việc biên soạn, xuất bản cuốn sách, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an; sự phối hợp chặt chẽ, sự góp ý trách nhiệm, tâm huyết của các nhà khoa học thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đơn vị thuộc Bộ Công an...

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ, cuốn sách tổng hợp, chắt lọc những ý kiến chỉ đạo, bài viết, hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng CAND, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, qua đó, thể hiện sự quan tâm và tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng CAND.

Giới thiệu cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” -0
PGS. TS Phạm Minh Tuấn thông tin về quá trình biên soạn, biên tập, xuất bản cuốn sách.

Nội dung cuốn sách, nhất là Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, lời huấn thị của đồng chí Lê Duẩn “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” trở thành “kim chỉ nam” để mỗi CBCS CAND “tự soi”, “tự sửa”, xứng đáng là lực lượng vũ trang nòng cốt, tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, ra sức giữ gìn, bảo vệ uy tín, sức mạnh của Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, quyến rũ của các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”.

Giới thiệu cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” -0
PGS. TS Nguyễn Viết Thông thông tin về ý nghĩa, nội dung cuốn sách.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và PGS. TS Phạm Minh Tuấn đã trao cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” tặng đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ, Thư viện CAND và thư viện các học viện, trường CAND khu vực phía Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ, để tiếp tục triển khai hiệu quả lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thời gian tới, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và mỗi đảng viên, CBCS CAND trong toàn lực lượng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên và xác định đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt.

Giới thiệu cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu tại buổi lễ ra mắt sách.

Từng cấp ủy, đơn vị và mỗi đảng viên, CBCS dù ở bất kỳ cương vị nào, hoàn cảnh nào cũng phải tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng rèn luyện, giữ mình trong sạch, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, không bị cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường, không bị sa ngã, biến chất, không lợi dụng cương vị công tác của mình để vi phạm pháp luật, gây hại đến lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Bên cạnh đó, xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, giữ vững tính chính quy, hiện đại của lực lượng vũ trang nhân dân. Thường xuyên học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Sau lễ giới thiệu cuốn sách, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) phối hợp chặt chẽ với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẩn trương tiến hành phát hành sách theo kế hoạch và tổ chức tuyên truyền rộng rãi về nội dung cuốn sách đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức tiếp nhận và có hình thức phù hợp để quán triệt, truyền tải giá trị của cuốn sách tới đảng viên và CBCS trong toàn lực lượng; phát động đảng viên, CBCS thi đua học tập, thực hiện và không ngừng nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Giới thiệu cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” -0
PGS. TS Nguyễn Anh Tuấn báo cáo Chuyên đề: “Quan hệ quốc tế nổi bật và dự báo những tác động đến Việt Nam”.

Cùng ngày, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Báo cáo chuyên đề về tình hình thời sự quốc tế thời gian qua. Tại đây, các đại biểu đã nghe PGS. TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ukraine trình bày Chuyên đề: “Quan hệ quốc tế nổi bật và dự báo những tác động đến Việt Nam”.

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi