Thứ Tư, 21/2/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Ba trường đại học Việt Nam tiếp tục được xếp hạng theo tiêu chí đại học thế giới

Việt Nam có 3 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng là Đại học Quốc gia Hà Nội – xếp vị trí số 1 Việt Nam, thuộc nhóm 251 – 300 thế giới, tiếp theo là Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với thứ hạng thuộc nhóm 351 – 400 và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh với vị trí trong nhóm 401 – 500.

Bảng xếp hạng này dựa trên 13 tiêu chí xếp hạng đại học thế giới của THE nhưng đánh giá lại các trường đại học với sự điều chỉnh về trọng số các tiêu chí để phản ánh được những ưu tiên phát triển của trường đại học ở các nền kinh tế mới nổi như: giảng dạy (trọng số 30%), nghiên cứu (trọng số 30%), trích dẫn khoa học (trọng số 20%), quốc tế hóa (trọng số 10%), chuyển giao tri thức (trọng số 10%). Trong đó, đáng chú ý, tiêu chí về uy tín học thuật của cơ sở giáo dục được THE đánh giá rất khách quan, dựa trên bầu chọn của học giả trong hệ thống tác giả có công bố trên cơ sở dữ liệu Scopus, do THE lựa chọn.

Trước đó, năm 2020 là năm đầu tiên, ba cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng các trường đại học ở các nền kinh tế mới nổi. Điều này ghi nhận những nỗ lực của hệ thống giáo dục đại học trong nước, mặc dù Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có nền kinh tế cận biên (theo đánh giá của FTSE).

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi