Chủ Nhật, 14/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Chậm nhất đến 4-6, các trường phải chuyển phiếu báo thi lớp 10 tới thí sinh