Thứ Sáu, 1/12/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Bế mạc Hội thi chủ nhiệm trung đội giỏi và Hội thi điều lệnh đội ngũ, đồng diễn võ tổng hợp CAND khối học viên năm học 2021- 2022

Tới dự và chủ trì Lễ Bế mạc Hội thi có đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường; tham dự buổi Lễ còn có đồng chí Đại tá, TS Hà Thanh Sơn - Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các đơn vị, tổ chức quần chúng và toàn thể lãnh đạo, cán bộ phòng Quản lý học viên cùng hơn 300 học viên đại diện tập thể các trung đội học viên. 

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng phát biểu tại Lễ Bế mạc Hội thi.

Hội thi chủ nhiệm trung đội giỏi và Hội thi điều lệnh đội ngũ, đồng diễn võ tổng hợp CAND khối học viên năm học 2021-2022 diễn ra từ ngày 12/4/2022 đến 28/4/2022 với các nội dung như: Hội thi chủ nhiệm trung đội giỏi, gồm phần thi lý thuyết, kiểm tra nhận thức các văn bản về công tác quản lý giáo dục học viên và phần thi thực hành về công tác hồ sơ chủ nhiệm, việc duy trì trật tự nội vụ, thực hiện các bài võ tổng hợp CAND, kỹ năng chỉ huy điều hành điều lệnh đội ngũ hoặc tổ chức sinh hoạt lớp; đối với Hội thi điều lệnh đội ngũ, đồng diễn võ tổng hợp CAND khối học viên, gồm phần thi duyệt đội ngũ, điều lệnh đội ngũ tay không và thực hiện đồng diễn các bài võ tổng hợp CAND.

Phát biểu tại Lễ Bế mạc Hội thi, đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam- Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường đã ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức Hội thi và biểu dương các tập thể, cá nhân tham gia Hội thi đã cố gắng, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạt giải trong Hội thi. Đồng thời, đồng chí Hiệu trưởng yêu cầu cán bộ, giáo viên nhà trường cần nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của công tác quản lý giáo dục học viên; đối với cấp uỷ, lãnh đạo Phòng Quản lý học viên cần bám sát, cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng uỷ nhà trường về lãnh đạo công tác quản lý giáo dục học viên trong các chương trình, kế hoạch công tác; tăng cường công tác nắm tình hình học viên; rà soát, xây dựng các quy trình công tác; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ chủ nhiệm trung đội và công tác tập luyện điều lệnh, võ thuật CAND; đối với các đơn vị chức năng trong nhà trường cần quan tâm, tăng cường hiệu quả công tác quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin trong công tác quản lý giáo dục học viên để hoạt động phối hợp đi vào chiều sâu, thực chất, đảm bảo tính chặt chẽ, thường xuyên, liên tục; đối với các tập thể, cá nhân tham gia hội thi, cần phát huy những mặt ưu điểm, tích cực đã đạt được, đồng thời nghiêm túc, khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra qua Hội thi; chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp, tác phong công tác gắn với việc thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Chủ nhiệm trung đội mẫu mực, học viên chuyên cần, trung đội kiểu mẫu” của nhà trường.

Đồng chí Trung tá Vũ Hồng Thắng - Phó Trưởng phòng Chính trị phát biểu tại Lễ Bế mạc Hội thi.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Công Hoan - Phó Trưởng phòng Quản lý học viên phát biểu tại Lế Bế mạc Hội thi.

Tổng kết Hội thi, Ban tổ chức đã trao giấy khen của Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an cho 04 đồng chí đạt giải Nhất; trao giấy khen của Hiệu trưởng cho 10 đồng chí đạt giải Nhì, 16 đồng chí đạt giải Ba, 03 giải Nhất các nội dung lý thuyết, hồ sơ, kỹ năng tại Hội thi chủ nhiệm trung đội giỏi và trao giấy khen của Hiệu trưởng đối với 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 10 giải khuyến khích cho các tập thể trung đội học viên đạt giải tại Hội thi điều lệnh đội ngũ và đồng diễn võ thuật CAND khối học viên năm học 2021-2022.

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trao giấy khen cho tập thể, cá nhân tại Lễ Bế mạc Hội thi.

Đồng chí Đại tá, TS Hà Thanh Sơn - Phó Hiệu trưởng trao giấy khen cho tập thể, cá nhân tại Lễ Bế mạc Hội thi.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Công Hoan - Phó Trưởng phòng Quản lý học viên trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân tại Lễ Bế mạc Hội thi

Đồng chí Thượng tá  Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng phòng Quản lý học viên trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân tại Lễ Bế mạc Hội thi 

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Công Hoan - Phó Trưởng phòng Quản lý học viên trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân tại Lễ Bế mạc Hội thi 

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Bá Hưng - Phó Trưởng phòng Quản lý học viên trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân tại Lễ Bế mạc Hội thi 

Bài: Văn Nam - Phòng Quản lý Học viên

Biên tập: Bích Vân - Phòng Hành chính Tổng Hợp

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi