Thứ Năm, 25/4/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Công Đoàn nhà trường triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thi đua lập thành tích chào mừng năm học mới 2023-2024

 Trong những năm qua, bên cạnh việc tổ chức các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", gắn với các phong trào "Vì an ninh Tổ quốc”, "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"...Công Đoàn nhà trường đã chú trọng triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể thao trong Nhà trường góp phần tuyên truyền cổ vũ thi đua trong cán bộ đoàn viên chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng năm học mới của Nhà trường và Công đoàn Công an nhân dân.

Đối với hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng:

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch công tác của lãnh đạo nhà trường, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, bằng hình thức lồng ghép giữa Đảng, chính quyền với các đoàn thể quần chúng, năm qua Công đoàn nhà trường thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng cho hơn 300 lượt đoàn viên nghe phổ biến thông tin, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Ngành, kế hoạch công tác của đơn vị hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn CAND lần thứ V và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, cụ thể: Tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an TW lần thứ VI, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nhìn chung, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đổi mới cả về nội dung và hình thức. Các hoạt động đều có chủ đề tư tưởng, nội dung rõ ràng, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm nhằm động viên cán bộ, đoàn viên Công đoàn trong Nhà trường phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước. Hình thức tổ chức tuyên truyền giáo dục đa dạng, phong phú, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên. Thông qua công tác quán triệt, tổ chức và triển khai thực hiện, 100% đoàn viên công đoàn nhà trường nâng cao đ­ược nhận thức chính trị, an tâm tư tưởng, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người cán bộ Đoàn viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, góp phần xây dựng Công đoàn nhà trường vững mạnh.

 Đồng chí Đại tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Công đoàn nhà trường và các đồng chí tham gia Hội thi “Lái xe công an nhân dân giỏi năm 2022”.

Đối với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao:

Đây là hoạt động được Công đoàn nhà trường duy trì thường xuyên cho đoàn viên và người lao động, nhất là các hoạt động hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn, các chương trình, hội thi văn hóa, văn nghệ, thể thao do công đoàn cấp trên tổ chức, các hoạt động của câu lạc bộ bóng truyền, đội nhảy dân vũ được duy trì thường xuyên.

 

Đồng chí Đại tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng và các đồng chí trong Ban giám khảo chấm thi “Nấu ăn giỏi” do Công Đoàn nhà trường tổ chức. 

Năm học 2023-2024 Công đoàn nhà trường tiếp tục triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh và tươi mới cho đoàn viên, trong đó tập trung tham gia cuộc thi viết về gương sáng đoàn viên do Công đoàn CAND tổ chức, tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong khối thi đua số 1.

 Đại diện Lãnh đạo nhà trường và Ban giám khảo chụp ảnh lưu niệm tại “Hội thi Nấu ăn giỏi” do Công đoàn nhà trường tổ chức.

 Đoàn viên công đoàn Phòng Hậu cần tích cực tham gia hoạt động chuyên môn.

 Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Thanh Hiền, Phó Ban Công đoàn CAND chụp ảnh lưu niệm cùng đội Bóng chuyền hơi nam nữ Khối cụm thi đua số 1.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong năm học 2023-2024, Công đoàn nhà trường xác định một số phương hướng trọng tâm như sau:

Một là: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết Công đoàn cấp trên; các nội quy, quy chế cơ quan; tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt là các quy định, hướng dẫn về quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Hai là: Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của đoàn viên để có biện pháp động viên, giúp đỡ kịp thời; quan tâm thăm hỏi đoàn viên lúc ốm đau, thai sản, hiếu hỷ; vận động tham gia tích cực các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái.

Ba là: Bám sát chương trình công tác của nhà trường và công đoàn cấp trên và khối thi đua số 1, nhất là các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để tham gia đầy đủ và chất lượng.

 

Bài: Công đoàn nhà trường

Biên tập: Bích Vân - Phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi