Thứ Tư, 21/2/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Công tác đảm bảo an ninh, trật tự dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Phòng Hành chính tổng hợp nói chung và cán bộ, chiến sĩ Đội Thường trực bảo vệ thuộc Phòng Hành chính tổng hợp nói riêng luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, họp bàn và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, kế hoạch giúp tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) cụ thể:

Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền vận động CBCS và học viên trong thời gian nghỉ Tết chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Ngành, nội quy, quy định của Nhà trường và của địa phương trong công tác đảm bảo ANTT. Đặc biệt nhận thức được ý nghĩa, tác dụng và sự cần thiết phải tự giác chấp hành các mệnh lệnh, chỉ thị, nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết.

Phân công lịch trực ban Lãnh đạo, trực ban sĩ quan, thường trực, học viên trực tại các vọng gác trong Nhà trường đảm bảo trực 24/24 trong dịp Tết. Thực hiện nghiêm việc tuần tra canh gác, bàn giao giữa các ca trực. Chú trọng các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao; những phòng, nơi có tài sản giá trị.

Đội Thường trực bảo vệ phòng HCTH tham gia xử lý cháy tại đồi Rùa đảm bảo an toàn cháy nổ.

Tập trung rà soát quy trình chính xác, thực hiện nghiêm chỉnh chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên cảnh giác, nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu chấp hành các quy định về ANTT, phòng chống cháy nổ, an toàn cơ quan, tự quản, bảo vệ tài sản của Nhà trường. Tuần tra, kiểm soát phòng ngừa, phòng chống cháy nổ; chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về phòng chống cháy nổ, phòng chống các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống các vi phạm về ANTT, an toàn cơ quan.

Đồng chí Trung tá Trịnh Anh Dũng, Đội trưởng Đội thường trực bảo vệ tham gia Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng địa bàn an toàn năm 2023.

Tổ chức thực hiện nghiêm các chế độ sinh hoạt chính quy trong ngày, trong tuần; nơi ăn, ở, học tập, sinh hoạt, làm việc, ra vào cổng của CBCS, học viên nhà trường được thực hiện theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ; đảm bảo tuyệt đối an toàn Nhà trường trong thời gian CBCS và học viên nghỉ Tết; sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ; công tác quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong dịp Tết Nguyên đán.

Quản lý theo dõi việc ra, vào cơ quan; kiểm tra giấy tờ, ghi sổ theo dõi. Ghi chép đầy đủ diễn biến và các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ đã thực hiện trong ca trực; tổ chức bàn giao giữa hai ca trực. Tổng hợp, báo cáo tình hình chấp hành thời gian của cán bộ, giáo viên, việc bảo vệ canh gác của học viên trực theo quy định. Kiểm soát người và phương tiện ra, vào cổng trường đảm bảo theo quy định; thường xuyên tham mưu với lãnh đạo Phòng để đề xuất Ban Giám hiệu về công tác Thường trực bảo vệ đạt được hiệu quả cao nhất.

Chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với chính quyền và Công an địa phương để nắm tình hình, phát hiện từ sớm những vấn đề phức tạp nảy sinh về ANTT để tham mưu Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, phối hợp với chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở.

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Nhà trường với Công an huyện Chương Mỹ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Quán triệt và triển khai các công tác mà cấp trên giao; kịp thời quan tâm, động viên đời sống cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp với phòng Quản lý học viên thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở học viên có ca trực, duy trì nghiêm túc các chế độ trực ban, trực canh gác, trực bảo vệ nhà trường đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định của Nhà trường, của Bộ Công an trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

                          Bài: Đội TTBV, phòng HCTH

Biên tập: Phương Thảo, phòng HCTH

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi