Chủ Nhật, 21/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Hội nghị công tác phát triển Đảng trong khối học viên

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; cùng Hội nghị có đồng chí Tô Thế Nhân, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo phòng Chính trị, đại diện UBKT Đảng uỷ, các đồng chí trong Đảng uỷ phòng quản lý học viên, Bí thư Đoàn Thanh niên, các đồng chí là cán sự đảng, cán bộ nghiệp vụ công tác Đảng của phòng Chính trị, phòng Quản lý học viên và các đồng chí trong cấp uỷ chi bộ học viên.

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng  phát biểu tại Hội nghị chuyên đề

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Đảng ủy Phòng Quản lý học viên báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Hướng dẫn số 40-HD/ĐUCATW ngày 20/11/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác phát triển Đảng trong các trường Công an nhân dân. Báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được, tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và nêu một số đề xuất, kiến nghị.

Đồng chí Đại tá, Ths Tô Thế Nhân, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng điều hành Hội nghị

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hường, Bí thư  Đảng bộ phòng QLHV, Trưởng phòng báo cáo trước Hội nghị về công tác phát triển Đảng trong học viên

Hội nghị có 17 ý kiến phát biểu và nhiều ý kiến gửi bằng văn bản về Ban tổ chức. Trong đó tập trung vào các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển Đảng viên khối học viên, công tác tạo nguồn; việc theo dõi, giúp đỡ và công nhận cảm tình đảng; tiêu chuẩn kết nạp, công nhận đảng viên chính thức. Các ý kiến tập trung phân tích, nêu lên những khó khăn và đề xuất, kiến nghị các giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh đây là Hội nghị rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí đánh giá cao những kết quả mà Phòng Chính trị, Đoàn Thanh niên, Đảng ủy Phòng Quản lý học viên trong công tác tạo nguồn, kết nạp và công nhận đảng viên chính thức đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền. Với tỷ lệ công nhận cảm tình đảng đạt gần 80% và tỷ lệ kết nạp đảng viên mỗi khóa đạt gần 70%, đảng viên được công nhận chính thức đúng thời hạn đạt 99,75% cho thấy công tác phát triển đảng viên trong thời gian vừa qua đã hạn chế tư tưởng trung bình chủ nghĩa, định hướng lý tưởng cách mạng trong sáng và tạo động cơ phấn đấu trong học tập, rèn luyện và tham gia phong trào trong học viên. Đồng chí cũng đã chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong công tác phát triển Đảng và hướng khắc phục trong thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã giao đồng chí Tô Thế Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy chỉ đạo cơ quan tham mưu tổng hợp báo cáo các ý kiến tham gia, dự thảo thông báo kết luận tại Hội nghị báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ, tiếp tục đưa công tác phát triển Đảng trong Đảng bộ nhà trường bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định.

Bài: Phòng Chính trị

Biên tập: Loan Trần, phòng HCTH

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi