Chủ Nhật, 21/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Khoa Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm thi đua mừng Đảng, mừng Xuân, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác năm học

Trải qua 28 năm xây dựng và phát triển, Khoa có đội ngũ giáo viên bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu pháp luật, có kiến thức sâu về chuyên môn nghiệp vụ, nhiều đồng chí đạt chức danh giáo viên cao cấp, được phong tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; nhiều đồng chí trở thành Lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ; chương trình đào tạo, giáo trình tài liệu ngày càng được hoàn thiện và luôn đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy.

Trước yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, khoa Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tập thể lãnh đạo đơn vị luôn quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc những chủ trương, kế hoạch, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường; trên cơ ở đó xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác, kế hoạch của Khoa; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện tốt chính sách cán bộ, quan tâm đến cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ chiến sỹ để có kế hoạch giải quyết phù hợp.

Tập thể lãnh đạo, giáo viên Khoa Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm.

Trong 6 tháng đầu năm học 2023 - 2024, Khoa Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm học như: Tổ chức giảng dạy cho các lớp Khóa K59S ngành Vũ trang bảo vệ an ninh trật tự theo đúng kế hoạch của Nhà trường; hoàn thành xây dựng hồ sơ bài giảng và các kế hoạch dạy học môn học của 07 môn học ngành Vũ trang bảo vệ an ninh trật tự phục vụ giảng dạy Khóa K59S; tham gia giảng dạy các nội dung liên quan đến Phương án số 06/PA-BCA-C02 ngày 16/11/2021 cho Công an quận Đống Đa; tổ chức duyệt giảng cho 02 đồng chí giáo viên mới về Khoa; chấm thi tốt nghiệm cho học viên K58S; triển khai công tác thực tế đối với các giáo viên tại Công an các đơn vị địa phương...Các chỉ tiêu công tác đề ra trong học kỳ I đã hoàn thành và vượt mức ở một số chỉ tiêu.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới và thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Trường, mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 23024, khoa Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm ra sức phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác năm học 2023 - 2024, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

Về công tác chính trị, tư tưởng: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc những nghị quyết, chủ trương, kế hoạch, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, trên cơ sở đó xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác, kế hoạch của Khoa. Mục tiêu đề ra 100% cán bộ chiến sỹ trong đơn vị đều có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu; chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của ngành Công an và quy định của Nhà trường, tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Về nhiệm vụ chuyên môn: Trong học kỳ II năm học 2023 - 2024, Chi bộ lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt những nhiệm vụ sau giảng dạy các lớp chuyên ngành Vũ trang bảo vệ an ninh trật tự khóa K59S theo kế hoạch của Nhà trường; thực hiện dạy giỏi theo lịch đã đăng ký; thực hiện phong trào hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; triển khai biên soạn, hội thảo, nghiệm thu 02 giáo trình; thực hiện sáng kiến, phần việc đã đăng ký theo kế hoạch; viết bài đăng kỷ yếu hội thảo nhà trường; mời báo cáo thực tế cho học viên chuyên ngành K59S; tham gia tích cực các hội thảo khoa học do Nhà trường tổ chức; chỉnh sửa hệ thống câu hỏi thi định kỳ phục vụ kiểm tra, đánh giá cho học viên Khóa K59S; thực hiện công tác thực tế theo kế hoạch đã đăng ký và công tác hướng dẫn học sinh thực tập tốt nghiệp; tham gia coi thi, chấm thi học kỳ cho Khóa K59S; Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác...

Về công tác xây dựng lực lượng: Tiếp tục cử giáo viên trong đơn vị đi thực tế theo đăng ký và kế hoạch đã đề ra; bồi dưỡng 03 giáo viên mới được điều động về đơn vị công tác, đặc biệt đối với đồng chí chưa bổ nhiệm chức danh giáo viên; sinh hoạt chuyên môn trong đơn vị theo định kỳ; chi bộ lãnh đạo đơn vị thực hiện quyết liệt công tác điều lệnh, thường xuyên đôn đốc, duy trì việc trực ban lãnh đạo chỉ huy, trực ban sỹ quan, trực ban đơn vị theo quy định; đảm bảo trật tự nội vụ và cảnh quan khu vực làm việc của đơn vị; lãnh đạo tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác chính trị nội bộ; nắm chắc tình hình chính trị, tư tưởng trong đơn vị, xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất cao; kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm, lệch lạc; đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, mất đoàn kết, phát ngôn tùy tiện, đảm bảo an toàn về mọi mặt.

Về tham gia phong trào: Chủ động xây dựng các kế hoạch thực hiện các phong trào do các cấp phát động; tham gia tích cực các phong trào do Bộ Công an, Nhà trường và Đoàn Thanh niên phát động, tổ chức...; Tham gia các phong trào dạy giỏi, hội giảng, các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2; Ngày giải phóng miền Nam 30/4; Ngày Quốc tế lao động 1/5; ...

Khoa Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm tham gia Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống nhà trường.

Ảnh và bài: Khoa Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm

Biên tập: Phương Thảo, phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi