Thứ Tư, 21/2/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Khoa Cảnh sát hình sự quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm học 2022 - 2023

Tính đến thời điểm hiện tại, Khoa Cảnh sát hình sự có 10 giáo viên giảng dạy  các môn chuyên ngành, các lớp Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại các địa phương; tham gia giảng dạy các lớp tập huấn, tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học; xây dựng đơn vị, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu đào tạo và thực hiện nhiệm vụ khác do Nhà trường phân công.

Tập thể Khoa Cảnh sát hình sự chụp ảnh lưu niệm tại Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023.

Năm học 2022 - 2023 với sự quan tâm, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị chức năng, sự lãnh đạo quyết liệt, hiệu quả của Cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị, tính đến thời điểm này, Khoa Cảnh sát hình sự đã phấn đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch, cụ thể:

Về công tác chính trị, tư tưởng: Đơn vị đã thực hiện tốt việc quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc những chủ trương, kế hoạch, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, trên cơ sở đó xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác, kế hoạch của Khoa; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện tốt chính sách cán bộ, quan tâm đến cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ chiến sỹ để có kế hoạch giải quyết phù hợp. Chấp hành tốt quy định tại Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo An ninh chính trị trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới trong chi bộ Khoa Cảnh sát hình sự. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, Bộ Công an và của Nhà trường, tích cực tham gia cuộc thi Bí thư chi bộ giỏi và đạt được thành tích cao.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Bí thư Chi bộ Khoa Cảnh sát hình sự tham dự cuộc thi Bí thư chi bộ giỏi.

Về công tác chuyên môn: Từ đầu năm học đến nay, Khoa Cảnh sát hình sự quyết tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác chuyên môn, điều này được thể hiện cụ thể như sau:

Chỉnh lý hồ sơ bài giảng phục vụ giảng dạy Khóa K58S, kết quả thanh tra, kiểm tra hồ sơ được các đơn vị chức năng đánh giá cao. Tổ chức giảng dạy cho 4 lớp học viên chuyên ngành đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; tổ chức xây dựng chương trình, giảng dạy 03 lớp tập huấn Phương án số 06/PA-BCA-C02 ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về xử lý, giải quyết một số tình huống cấp bách, phức tạp khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự xã hội do Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Nhà trường tổ chức tại trường và tập huấn cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên; tham gia ban chỉ đạo phòng, chống mua bán người; tổ chức giảng dạy hơn 10 lớp Công an xã chính quy tại các địa phương...

Đồng chí Thiếu tá Phạm Hải Trung, Phó trưởng Khoa Cảnh sát hình sự tập huấn Phương án số 06 tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổ chức chấm thực tập tốt nghiệp, chấm thi tốt nghiệp cho Khóa K57S nghiêm túc, đúng quy chế; chỉnh sửa 08 hệ thống ngân hàng đề thi, đề cương, biên soạn mới 02 hệ thống ngân hàng đề thi và đề cương phục vụ giảng dạy và đánh giá học viên khoá K58S;

Khoa đã hoàn thành các nhiệm vụ biên soạn trong năm học, đã tiến hành biên soạn, nghiệm thu chương trình môn học khoá K59S đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; đã nghiệm thu tập bài giảng "Đấu tranh phòng, chống tội phạm về hình sự", ban hành quy trình "Xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng câu hỏi kiểm tra thường xuyên, định kỳ các môn học thuộc phần kiến thức ngành và chuyên ngành", nghiệm thu phần việc “Hệ thống phim tư liệu nghiệp vụ phục vụ giảng dạy chuyên ngành”; tham gia xây dựng chương trình đào tạo cho khóa K60.

Ban biên soạn tập bài giảng “Đấu tranh phòng, chống một số tội phạm hình sự”chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên trong Hội đồng thẩm định.

Tổ chức thành công 03 buổi tọa đàm khoa học về đạo đức, bản lĩnh, trình độ nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát hình sự trong tình hình hiện nay với sự chia sẻ kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương trong cả nước với giáo viên Khoa Cảnh sát hình sự và học viên chuyên ngành; tổ chức thành công tập huấn phương tiện nghiệp vụ chuyên ngành theo kế hoạch.

Giáo viên trong khoa tham gia viết 23 bài đăng các kỉ yếu, hội thảo, tọa đàm, vượt gấp đôi chỉ tiêu đã đăng kí đầu năm học; tham gia 20 lượt các lớp tập huấn do Cục đào tạo và Nhà trường tổ chức; cử 03 lượt giáo viên đi tham gia thực tế theo đúng kế hoạch đã đăng ký; phối hợp với các đơn vị Công an địa phương thực hiện báo cáo thực tế cho học viên...

Tiếp tục làm tốt công tác hợp tác quốc tế với Văn phòng ASEAN - ACT tại Việt Nam trong in ấn tài liệu Phòng chống tội phạm mua bán người dùng cho lực lượng Công an cơ sở; tham gia nhiều hội nghị, hội thảo cấp Bộ của C02 và một số trường Công an nhân dân tổ chức; phối hợp với các đơn vị Công an địa phương thực hiện thường xuyên công tác báo cáo thực tế cho học viên.

Về các mặt công tác khác: Khoa Cảnh sát hình sự luôn hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác của Bộ Công an và của Nhà trường trong các công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, thực hiện nghiêm quy định về không sử dụng rượu bia, chấp hành nghiêm các quy định về điều lệnh, nội vụ Công an nhân dân; cập nhật dữ liệu trên ứng dụng SmartSchool; cập nhật ứng dụng Signet...

Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Huyền Trâm thực hiện nội dung giảng dạy môn học chuyên ngành.

 Trên cơ sở những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, với tinh thần tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy các thế mạnh, Cấp ủy, lãnh đạo, giáo viên Khoa Cảnh sát hình sự quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

Thứ nhất, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo rà soát toàn bộ các chỉ tiêu công tác đã xác định từ đầu năm học trên các mặt công tác, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra.

Thứ hai, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc những chủ trương, kế hoạch, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu; tiếp tục thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt chính sách cán bộ, quan tâm đến cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ chiến sỹ để có kế hoạch giải quyết phù hợp; tiếp tục tham gia và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao kỉ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc cũng như của Bộ Công an và của Nhà trường...

Thứ ba, khoa tiếp tục tổ chức tốt công tác giảng dạy cho học viên 04 lớp chuyên ngành Khóa K58S, các lớp Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, các lớp tập huấn phương án 06 khi được phân công; chuẩn bị các điều kiện và tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 03 tháng tại Nhà trường; tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá đối với học viên Khóa K58S, tổ chức thi, chấm thi học kỳ II; phối hợp với các phòng chức năng tổ chức đưa học viên đi hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đảm bảo đúng kế hoạch của Nhà trường; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục ban hành tập bài giảng "Đấu tranh phòng, chống một số tội phạm hình sự" theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; tiếp tục phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo xây dựng chương trình đào tạo cho Khóa K60S; rà soát giáo trình, tài liệu dạy học cần biên soạn, chỉnh lý trong thời gian tới; hoàn thiện việc đăng kí nhiệm vụ khoa học năm học 2023 - 2024; tiếp tục tham gia viết bài đăng các kỉ yếu, hội thảo, tọa  đàm khoa học, tham gia các lớp tập huấn do các Cục nghiệp vụ và Nhà trường tổ chức...

Thứ tư, tiếp tục tổ chức cho giáo viên trong đơn vị đi thực tế theo kế hoạch trong năm học nhằm nâng cao năng thực thực tiễn, cập nhật tình hình mới phục vụ cho công tác giảng dạy; chủ động xây dựng kế hoạch mời báo cáo viên báo cáo thực tế cho học viên chuyên ngành K58S theo kế hoạch môn học đã được phê duyệt; tiếp tục phát huy kết quả các mối quan hệ phối hợp với các đơn vị chức năng trong nhà trường, tăng cường xây dựng và phát triển với các phòng chức năng của Cục Cảnh sát hình sự và Công an một số đơn vị, địa phương trong công tác đào tạo; phối hợp với đại diện chương trình ASEAN -ACT ban hành tài liệu và tổ chức tập huấn cho Công an cơ sở về phòng, chống tội phạm mua bán người.

Thứ năm, tiếp tục làm tốt các công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, thực hiện nghiêm quy định về không sử dụng rượu bia, chấp hành nghiêm các quy định về điều lệnh, nội vụ Công an nhân dân; xây dựng tập thể đơn vị luôn đoàn kết, dân chủ; tích cực, chủ động tham gia phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua CAND học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động xây dựng các kế hoạch thực hiện các phong trào khác do các cấp phát động; tham gia tích cực các phong trào do Bộ Công an, Nhà trường và Đoàn Thanh niên phát động, tổ chức; tiếp tục động viên và tạo điều kiện để tất cả cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tham gia tích cực hơn nữa nhằm tạo ra những sân chơi bổ ích cho cán bộ, giáo viên.

Với sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị chức năng, sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và sự đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ, giáo viên trong đơn vị, Khoa Cảnh sát hình sự phấn đấu quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm học góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết chuyên đề và nhiệm vụ công tác do Đảng ủy nhà trường đã đề ra.

Bài: Khoa Cảnh sát hình sự

Biên tập: Phương Thảo

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi