Thứ Tư, 21/2/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Nghiệm thu đề tài KH&CN “Xây dựng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ Trung cấp của Trường Cao đẳng CSND I”

Chủ trì có đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng; cùng tham dự có đồng chí Đại tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng; các đồng chí thành viên Hội đồng nghiệm thu và thành viên Ban chủ nhiệm đề tài.


Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng KH&CN phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Đồng chí Đại tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng KH&CN phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Tại buổi nghiệm thu, đồng chí Trung tá Đặng Quang Phương, Chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt quá trình nghiên cứu, kết quả tiếp thu ý kiến tại Hội thảo cấp Trường đối với đề tài cấp cơ sở, đồng thời báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong quá trình nghiên cứu đề tài.

Đồng chí Trung tá Đặng Quang Phương, Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt đề tài trước Hội đồng nghiệm thu.

Tại buổi đánh giá, nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đều đánh giá sự cần thiết nghiên cứu về mặt lý luận, đánh giá thực trạng, từ đó có cơ sở để xây dựng, thử nghiệm và đề xuất Bộ tiêu chuẩn đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ Trung cấp của Trường Cao đẳng CSND I. Các thành viên đã đưa ra nhiều góp ý khoa học cả về mặt lý luận và thực tiễn, thiết thực, cần thiết góp phần bổ sung, hoàn hiện cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài.

Đồng chí Thượng tá, TS Lê Thanh Tú, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo - Cục Đào tạo, Ủy viên phản biện 1 phát biểu tại chương trình nghiệm thu.

Đồng chí Thượng tá, TS Hoàng Lê Nam, Trưởng khoa Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Ủy viên phản biện 2 phát biểu tại chương trình nghiệm thu.

Hội đồng đánh giá cao những kết quả mà đề tài đã đạt được và đưa ra những nhận xét, góp ý khoa học thiết thực, cụ thể về những vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung để đề tài hoàn thiện hơn. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến nhận xét của các thành viên trong Hội đồng, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đây là đề tài khoa học được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có cơ sở lý luận và thực tiễn đạt chất lượng; các phương pháp nghiên cứu phù hợp với mục đích, phạm vi nghiên cứu. Các nội dung có sự liên kết giữa các chương, nội dung đề tài đã bám sát và giải quyết được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và có ý nghĩa quan trọng trong công tác nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn. Xét về nội dung, yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đề tài đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra. Hội đồng biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của nhóm tác giả trong nghiên cứu, hoàn thiện đề tài và nhất trí nghiệm thu đề tài. Đồng chí Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cũng đề nghị Ban chủ nhiệm nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, nêu cao trách nhiệm để chỉnh sửa đề tài với kết quả tốt nhất.

     Một số hình ảnh tại chương trình nghiệm thu:

Đồng chí Thượng tá, TS Vũ Duy Tú, Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, phát biểu tại chương trình nghiệm thu.

Đồng chí Thượng tá, TS Vũ Thị Nga, Trưởng khoa Luật phát biểu tại chương trình nghiệm thu.

Đồng chí Trung tá Hà Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo phát biểu tại chương trình nghiệm thu.

Hội đồng nghiệm thu và Ban chủ nhiệm đề tài chụp ảnh lưu niệm.

 Bài: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo

Biên tập: Bích Vân, Phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi