Thứ Năm, 25/4/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Thẩm định Chương trình môn học do Khoa Lý luận chính trị, KHXHNV và Tâm lý biên soạn

Chủ trì buổi thẩm định có đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng; cùng dự có đồng chí Đại tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng, Uỷ viên Hội đồng; các thành viên trong Hội đồng thẩm định; lãnh đạo Khoa Lý luận chính trị, KHXHNV và Tâm lýcác đồng chí trong Ban biên soạn Chương trình đào tạo. 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi thẩm định.

Tại buổi thẩm định, đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Thị Hiền, Trưởng khoa Lý luận chính trị, KHXHNV và Tâm lý báo cáo quá trình tổ chức biên soạn 02 chương trình môn học gồm: Giáo dục chính trị và Tâm lý học. Các chương trình môn học trên đã được Ban biên soạn tiếp thu, chỉnh sửa trên cơ sở ý kiến góp ý của Hội đồng tại buổi Hội thảo cấp Trường và bám sát mục tiêu đào tạo nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản nhất. Nội dung chương trình môn học có khối lượng kiến thức phù hợp với đào tạo trình độ Trung cấp CSND.

Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Thị Hiền, Trưởng khoa Lý luận chính trị, KHXHNV và Tâm lý báo cáo tại buổi thẩm định.

Đồng chí Thượng tá Bùi Bảo Kiếm, Phó Trưởng khoa Lý luận chính trị, KHXHNV và Tâm lý, đại diện Ban biên soạn báo cáo tại buổi thẩm định.

Phát biểu tại buổi thẩm định, các đồng chí trong Hội đồng đã nhận xét, đánh giá về mục tiêu, phương pháp, kết cấu, nội dung và cách thức thể hiện chương trình môn học. Ý kiến của các thành viên Hội đồng đều khẳng định Chương trình môn học do Khoa Lý luận Chính trị, khoa học xã hội nhân văn và Tâm lý biên soạn đã bám sát quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BCA quy định về xây dựng chương trình giáo dục, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học và mở ngành, chuyên ngành đào tạo trong Công an nhân dân và văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư; nội dung chương trình có sự cập nhật các kiến thức thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ Trung cấp hệ chính quy của Nhà trường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các chương trình vẫn còn một số nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để đảm bảo tính chính xác, logic.

Đồng chí Đại tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng, Uỷ viên Hội đồng phát biểu tại buổi thẩm định.

Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Văn Tình, Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản, Phản biện 1 phát biểu tại buổi thẩm định.

Đồng chí Thượng tá, TS Bùi Đức Trọng, Phó Trưởng phòng HCTH, Phản biện 2 phát biểu tại buổi thẩm định.

Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo phát biểu tại buổi thẩm định.

Đồng chí Trung tá, TS Hoàng Thị Hương Trà, Trưởng khoa Ngoại ngữ-Tin học, Uỷ viên Hội đồng phát biểu tại buổi thẩm định.

Đồng chí Thượng tá, TS Đặng Thị Ngọc Hà, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Uỷ viên thư ký phát biểu tại buổi thẩm định.

Phát biểu kết luận tại buổi thẩm định, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng biểu dương Ban Biên soạn đã tích cực, chủ động trong quá trình biên soạn và hoàn thành các chương trình môn học đúng tiến độ, có chất lượng. Đồng thời, biểu dương cấp uỷ, lãnh đạo Khoa Lý luận Chính trị, khoa học xã hội nhân văn và Tâm lý đã phát huy tinh thần, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai biên soạn các chương trình đúng quy trình, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên hội đồng và ý kiến giải trình của Ban biên soạn chương trình, Đồng chí Hiệu trưởng đã kết luận các vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung, yêu cầu Ban biên soạn khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện các chương trình môn học theo quy định, báo cáo Hiệu trưởng ban hành đưa vào sử dụng theo quy định

Bài: Khoa Lý luận Chính trị, khoa học xã hội nhân văn và Tâm lý

Biên tập: Loan Trần

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi