Thứ Tư, 21/2/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Thẩm định nghiệm thu Tập bài giảng “Một số vấn đề cơ bản về dấu vết điện tử” và Sách biên dịch “Điều tra hiện trường”

Được sự ủy quyền của đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, đồng chí Đại tá, TS Hà Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng, Uỷ viên Hội đồng đã chủ trì buổi thẩm định. Thành phần tham gia buổi thẩm định gồm các thành viên trong Hội đồng thẩm định; Ban Biên soạn, Ban biên dịch và lãnh đạo, giáo viên Khoa Kỹ thuật hình sự.

Đồng chí Đại tá, TS Hà Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng, Uỷ viên Hội đồng chủ trì chương trình thẩm định.

Tại buổi thẩm định, đồng chí Thiếu tá, TS Vũ Huy Năng đại diện Ban Biên soạn, Ban Biên dịch trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, nội dung chỉnh sửa, bổ sung sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng khoa học và kết luận của đồng chí Chủ tịch Hội đồng tại Hội thảo cấp Trường. Trong báo cáo nêu rõ kết quả đạt được và một số khó khăn, vướng mắc cần xin ý kiến Hội đồng thẩm định.

Đồng chí Thiếu tá, TS Vũ Huy Năng đại diện Ban Biên soạn, Ban Biên dịch trình bày báo cáo tại buổi thẩm định.

Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao Tập bài giảng và Sách biên dịch về cả nội dung và hình thức, đảm bảo tính cấp thiết của yêu cầu đấu tranh Phòng chống tội phạm trong thực tế. Các đồng chí trong Hội đồng thẩm định đã đưa ra các ý kiến góp ý, đánh giá khách quan, khoa học về nội dung, cấu trúc các tài liệu. Trong đó đã ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của các Ban Biên soạn, Ban biên dịch. Hội đồng cũng chỉ ra một số tồn tại đề nghị các đồng chí trong các Ban Biên soạn, Ban Biên dịch tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung để tài liệu được hoàn thiện và sớm đưa vào phục vụ công tác giảng dạy, học tập.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đại tá, TS Hà Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng, chủ trì buổi thẩm định đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Ban Biên soạn, Ban Biên dịch và đánh giá cao những kết quả đạt được. Các tài liệu được biên soạn, biên dịch công phu, nội dung chặt chẽ, khoa học và sẽ là tài liệu quan trọng bổ sung vào hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập ngành Kỹ thuật hình sự; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hội đồng đã bỏ phiếu nhất trí nghiệm thu 02 tài liệu, đồng thời đề nghị Ban Biên soạn, Ban Biên dịch nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện các tài liệu Tập bài giảng và Sach biên dịch, nhanh chóng đưa vào phục vụ công tác giảng dạy trong Nhà trường.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Văn Tình, Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản phát biểu tại chương trình thẩm định.

Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Chí Thành, Trưởng khoa Cảnh sát hình sự phát biểu tại chương trình thẩm định.

Đồng chí Thượng tá, TS Đặng Thị Ngọc Hà, Trưởng phòng Quản lý đào tạo phát biểu tại chương trình thẩm định.

Đồng chí Thượng tá, PGS.TS Quách Công Chính, Phó Trưởng khoa Kỹ thuật hình sự, Học viện CSND phát biểu tại chương trình thẩm định.

Đồng chí Trung tá, TS Hoàng Thị Hương Trà, Trưởng khoa Ngoại ngữ - Tin học phát biểu tại chương trình thẩm định.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Quỳnh Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và thư viện phát biểu tại chương trình thẩm định.

Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Sỹ Minh, giáo viên khoa Ngoại ngữ - Tin học phát biểu tại chương trình thẩm định.

Đại biểu tham dự chương trình chụp ảnh lưu niệm.

Bài: Khoa Kỹ thuật hình sự

Biên tập: Phương Thảo, phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi