Thứ Sáu, 1/12/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Thi học sinh giỏi năm học 2022-2023

Căn cứ Kế hoạch số 3136/KH-X02 ngày 22/9/2022 của Cục Đào tạo về tổ chức các hoạt động đẩy mạnh phong trào thi đua dạy giỏi, học tập - rèn luyện tốt trong các trường CAND năm học 2022-2023; Trường Cao đẳng CSND I ban hành Kế hoạch số 619/KH-T09-P3 về việc tổ chức thi học sinh giỏi năm học 2022-2023 nhằm kiểm định, đánh giá đúng chất lượng dạy học của giáo viên và kết quả học tập của học viên, khen thưởng những tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi, động viên, thúc đẩy phong trào thi đua dạy giỏi, học giỏi trong Nhà trường. Trong 2 ngày 16 và 17/5/2023, Trường Cao đẳng CSND I đã tổ chức thi học sinh giỏi cho học viên theo đúng kế hoạch đề ra.

Hội thi học sinh giỏi năm học 2022 - 2023 có gần 180 học viên tham gia dự thi, trong đó có 19 học viên dự thi 02 môn thi. Đối tượng tham gia dự thi là học viên khóa K58S, K59S có kết quả rèn luyện đạt loại Khá trở lên, điểm môn học hoặc điểm trung bình cộng các môn học thuộc môn thi học sinh giỏi đạt từ 7.0 trở lên, không có môn học nào điểm dưới 6.5. Học viên dự thi học sinh giỏi các môn: Chính trị, Pháp luật, Nghiệp vụ chuyên ngành. Đối với các môn Chính trị, Pháp luật, Nghiệp vụ chuyên ngành C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 thi viết, thời gian làm bài là 150 phút/01 môn thi; các môn Nghiệp vụ chuyên ngành C8, C9 thi thực hành. Nội dung thi thuộc chương trình đào tạo trung cấp CSND, hệ chính quy.

Học viên dự thi học sinh giỏi năm 2022-2023 thực hiện nội dung thi viết.

Học viên dự thi học sinh giỏi năm 2022-2023 thực hiện nội dung thi thực hành.

Ngay sau khi ban hành kế hoạch thi học sinh giỏi, căn cứ nhiệm vụ được giao, các đơn vị chức năng trong Nhà trường đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phục vụ Hội thi đạt kết quả cao nhất như: Đôn đốc học viên đăng ký dự thi, lập danh sách, xét duyệt học viên đủ điều kiện dự thi, chuẩn bị thao trường, bãi tập, biên soạn đề thi và đáp án và tổ chức hướng dẫn ôn thi cho học viên.

Học viên dự thi học sinh giỏi năm 2022-2023 thực hiện nội dung thi thực hành.

Trong các ngày tổ chức thi, Ban Coi thi, Ban Giám sát đã thực hiện nghiêm túc quy chế theo kế hoạch đề ra, học viên dự thi nỗ lực, cố gắng tham gia dự thi để đạt kết quả cao. Trên cơ sở kết quả thi, Nhà trường sẽ trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải, đồng thời đề xuất Cục Đào tạo khen thưởng các học viên có thành tích cao nhất Hội thi.

Học viên dự thi học sinh giỏi năm 2022-2023 thực hiện nội dung thi thực hành.

Tổ chức thành công Hội thi học sinh giỏi năm học 2022 - 2023 đã thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức quần chúng, các giáo viên, chủ nhiệm lớp trong việc theo dõi, tổ chức hướng dẫn, động viên học viên tham gia các hoạt động rất sôi nổi, hiệu quả, an toàn. Hội thi đã tạo không khí thi đua, học tập rèn luyện tốt trong toàn trường phát hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc cần nhân rộng, những hạt nhân tích cực trong phong trào dạy giỏi, học giỏi của Nhà trường.

Bài: Hoa Việt

Biên tập: Phương Thảo

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi