Chủ Nhật, 14/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Quán triệt nội dung các Chỉ thị, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân”

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Đại tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng; tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị, tổ chức quần chúng; cán bộ, giáo viên các Khoa chuyên ngành, cán bộ quản lý giáo dục và học viên nhà trường. Về phía khách mời có đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Huy, Trưởng phòng Tham mưu Cảnh sát, Văn phòng Bộ Công an báo cáo nội dung chuyên đề, báo cáo viên.

Đại tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị.

Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I đã chủ động đẩy mạnh các mặt công tác nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, trong đó xác định đẩy mạnh xây dựng, nâng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, giáo viên; đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, kịp thời cập nhật, đưa các nội dung mới vào thực tiễn công tác giảng dạy; thường xuyên tổ chức các Hội nghị tập huấn chuyên đề nhằm kịp thời trang bị những kiến thức nghiệp vụ lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội gắn lý luận với thực tiễn công tác là những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân là công tác có vai trò đặc biệt quan trọng trong các mặt công tác Công an, là nội dung cốt lõi trong biện pháp nghiệp vụ. Thời gian qua, trên cơ sở thực tiễn công tác Công an, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản nhằm hoàn thiện lý luận về công tác nghiệp vụ cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Để nâng cao nhận thức, kịp thời cập nhật những nội dung mới về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân; từ đó khai thác, vận dụng có hiệu quả vào công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập của cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo trong thời gian tới. 

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Huy đã trình bày khái quát kết quả công tác của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong thời gian qua, đồng thời quán triệt các Chỉ thị, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong thời gian tới; khái quát, làm rõ vị trí, vai trò của công tác nghiệp vụ cơ bản, làm rõ cơ sở lý luận, hệ thống văn bản, quy định về công tác nghiệp vụ cơ bản qua các giai đoạn; khái quát hệ thống các văn bản có hiệu lực pháp lý, là cơ sở tiến hành công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân hiện nay; so sánh, làm rõ những điểm mới trong thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong các quy định hiện hành, đặc biệt là việc tiếp tục mở rộng thẩm quyền, phân cấp mạnh mẽ cho lực lượng Công an cấp xã trong thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản; hoàn thiện quy định về tổ chức điều tra cơ bản theo các lĩnh vực xuyên suốt từ cấp Bộ đến cấp xã; cũng tại Hội nghị đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Huy đã gợi mở các nội dung, những vấn đề lý luận mới về công tác nghiệp vụ cơ bản để cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường tiếp tục nghiên cứu nhằm tham mưu cho các cấp lãnh đạo hoàn thiện hệ thống lý luận góp phần nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong thời gian tới.

 Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Huy, Trưởng phòng Tham mưu Cảnh sát,

Văn phòng Bộ Công an báo cáo nội dung chuyên đề.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Đại tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng trân trọng cảm ơn đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Huy đã báo cáo các nội dung rất quan trọng, thống nhất nhận thức về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân cho cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường; đồng thời chỉ đạo đội ngũ cán bộ, giáo viên cần chủ động tiếp thu, lĩnh hội các nội dung mới về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân, kịp thời cập nhật vào hồ sơ, giáo án bài giảng; thực hiện tốt công tác nghiên cứu thực tế ở Công an các đơn vị, địa phương tiến tới mục tiêu giảng sát, gắn lý luận với thực tiễn công tác Công an; tiếp tục nghiên cứu tham mưu, đề xuất các nội dung góp phần hoàn thiện lý luận về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong thời gian tới.

Các đồng chí đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Bài: Tài Thọ, Phòng Quản lý đào tạo

Biên tập: Bích Vân, Phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi