Thứ Năm, 25/4/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Tổ chức thẩm định 02 sách tham khảo “Tìm hiểu sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” và “Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và vấn đề giáo dục văn hóa, đạo đức cho thanh niên Công an nhân dân hiện nay”

Chủ trì buổi thẩm định đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định; đồng chí Đại tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng, Uỷ viên Hội đồng thẩm định; cùng dự có các Ủy viên phản biện, Ủy viên hội đồng, các thành viên trong Hội đồng thẩm định; Ban biên soạn, lãnh đạo và giáo viên Khoa Lý luận chính trị, KHXHNV và Tâm lý.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì buổi thẩm định.

Thay mặt Ban biên soạn, đồng chí Thiếu tá Lê Xuân Định, chủ biên sách tham khảo “Tìm hiểu sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, nội dung chỉnh sửa, bổ sung sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng khoa học và kết luận của đồng chí Chủ trì Hội đồng tại Hội thảo cấp Trường. Trong báo cáo nêu rõ kết quả đạt được và một số khó khăn, vướng mắc cần xin ý kiến Hội đồng thẩm định.

Đồng chí Thiếu tá Lê Xuân Định, chủ biên báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, nội dung chỉnh sửa, bổ sung.

Căn cứ nội dung của 02 sách tham khảo, Hội đồng thẩm định đã có những nhận xét, góp ý sâu sắc, khách quan trên tinh thần xây dựng để hoàn thiện nội dung và hình thức của sách tham khảo.

Một số hình ảnh tại buổi thẩm định:

Đồng chí Đại tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng, Ủy viên Hội đồng phát biểu tại buổi thẩm định.

Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, Trưởng phòng Chính trị, Ủy viên Phản biện 1 phát biểu.

Đồng chí Thượng tá, TS Vũ Thị Nga, Trưởng khoa Pháp luật, Ủy viên Phản biện 2 phát biểu.

Đồng chí Thượng tá, TS Hoàng Lê Nam, Trưởng khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Ủy viên Hội đồng phát biểu.

Đồng chí Thượng tá, TS Đặng Thị Ngọc Hà, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Ủy viên thư ký Hội đồng phát biểu.

Phát biểu kết luận, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Ban biên soạn và đánh giá cao những kết quả đạt được. Sách tham khảo được biên soạn công phu, nội dung chặt chẽ, khoa học; đây sẽ là tài liệu quan trọng bổ sung vào hệ thống tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội đồng đã bỏ phiếu nhất trí nghiệm thu và đề nghị đồng chí Hiệu trưởng nhà trường ra Quyết định ban hành 02 sách tham khảo “Tìm hiểu sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” và “Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và vấn đề giáo dục văn hóa, đạo đức cho thanh niên Công an nhân dân hiện nay”. Đồng thời, Hội đồng cũng yêu cầu Ban biên soạn nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để sách tham khảo được hoàn thiện để sớm được ban hành và đưa vào sử dụng.

Bài: Lê Xuân Định, Khoa Lý luận chính trị, KHXHNV và Tâm lý

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi