Thứ Sáu, 22/9/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 02/4 – 08/4/2023

Gấp rút hoàn thiện những phần việc, nhiệm vụ khi thực hiện Đề án 06, đảm bảo đúng tiến độ

Tại Hội nghị trực tuyến đánh giá về công tác thực hiện Đề án 06, chuyển đổi số của Công an 14 tỉnh, thành phố, lãnh đạo Bộ khẳng định, việc thực hiện hiệu quả Đề án 06 và chuyển đổi số sẽ giúp hoàn thành tốt 03 nhóm nội dung lớn, đó là tạo nên xã hội văn minh hơn, phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội và phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm hiệu quả. Chỉ có lực lượng Công an mới duy trì, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, do đó vai trò trong thực hiện nhiệm vụ này của Công an các địa phương, Công an cơ sở là vô cùng quan trọng.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Hội nghị trực tuyến đánh giá về công tác thực hiện Đề án 06.

Lãnh đạo Bộ yêu cầu Công an 14 tỉnh, thành phố phải gấp rút hoàn thiện những phần việc, nhiệm vụ trên tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành" khi thực hiện Đề án 06, chuyển đổi số, đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình được giao. Lãnh đạo các Cục nghiệp vụ phải tập hợp những vướng mắc và hướng dẫn cho Công an các địa phương để thực hiện… (xem thêm)
Các học viện, trường CAND tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2022 – 2023, lãnh đạo Bộ đề nghị các học viện, trường CAND bám sát các Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo trong CAND; trọng tâm là quán triệt các nội dung và nhiệm vụ của công tác giáo dục, đào tạo được đề cập trong Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị… Tăng cường công tác quản lý, giáo dục học viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành điền lệnh CAND. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2023 các học viện, trường CAND.

Đối với công tác tuyển sinh, các học viện, trường CAND tổ chức chiêu sinh, bồi dưỡng theo kế hoạch, chỉ tiêu được giao. Thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn trong công tác tuyển sinh theo quy định của Nhà nước, của Bộ Công an; phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tốt các kỳ thi, chú trọng công tác coi thi, chấm thi, không để xảy ra sai sót, tiêu cực trong công tác tổ chức thi tại các trường CAND… (xem thêm)
Tiếp tục đổi mới về tư duy, nhận thức và hành động trong công tác phòng cháy, chữa cháy 

Đây là nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an tại Hội nghị giao ban công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tổ chức trong tuần qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lãnh đạo Bộ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới về tư duy, nhận thức và hành động trong công tác PCCC & CNCH; phải xác định lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực trong công tác này. Trong công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa là “chống”, lấy phòng là “cơ bản – chiến lược – lâu dài”, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy. Tập trung quyết liệt triển khai thực hiện bằng được các chỉ tiêu mà Bộ đã giao. Trong đó, đến ngày 30/6/2023, tất cả các địa phương phải hoàn thành xây dựng Tổ liên gia an toàn PCCC; mỗi hộ gia đình, cơ sở phải có ít nhất 01 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và CNCH và trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy… (xem thêm)
Trong tuần qua, Hội đồng lý luận Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng lực lượng Công an cơ sở - lý luận và thực tiễn”; Hội thảo “Bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật, hậu cần cho lực lượng Công an nhân dân cấp xã đáp ứng mục tiêu trong tình hình mới”,  nhằm đánh giá, trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến công tác xây dựng lực lượng Công an cơ sở, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về xây dựng Công an bốn cấp, đặc biệt là quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới… 

Lãnh đạo Bộ đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo tiếp thu toàn bộ các ý kiến phát biểu, tham luận và tổng kết Hội thảo, tổng hợp kết quả Hội thảo báo cáo đồng chí Bộ trưởng và Hội đồng Lý luận Bộ Công an phục vụ công tác nghiên cứu, bổ sung luận cứ để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng lực lượng Công an cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công an các đơn vị, địa phương trên cơ sở kết quả Hội thảo chủ động nghiên cứu những luận cứ khoa học cần thiết và kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị, địa phương khác để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng Công an cấp cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao…(xem thêm) (xem thêm)

Nguồn: Cồng TTĐT BCA

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi