Thứ Năm, 23/5/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Phát triển văn hóa đọc góp phần xây dựng lực lượng CAND

Tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phát động phong trào đọc sách trong toàn lực lượng CAND.

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định: Xây dựng, phát triển thư viện và văn hóa đọc là một trong những chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược của Đảng, Nhà nước trong mọi thời kỳ nhằm phát triển về vai trò của vốn tri thức, kinh nghiệm được lưu giữ qua những trang sách trong việc nâng cao trình độ văn hóa, khả năng sáng tạo, sự thích ứng của con người trước sự phát triển nhanh của xã hội hiện đại và giúp mỗi người có cuộc sống trí tuệ, đẹp đẽ, ý nghĩa, hạnh phúc hơn.

Việc lấy đọc sách làm điểm khởi đầu, thiết lập một hệ thống dịch vụ văn hóa toàn diện. Mọi công dân có quyền thụ hưởng các thành tựu văn hóa, có quyền tham gia các hoạt động văn hóa, quyền phát triển sáng tạo về văn hóa và quyền lựa chọn về văn hóa. Phát triển văn hóa đọc tại Việt Nam đã được luật hóa trong luật Thư viện. Sau khi được luật hóa, việc khuyến khích đọc sách của người dân được quy hoạch, tổ chức thống nhất, đảm bảo hỗ trợ tài chính được thực hiện.

Phát triển văn hóa đọc góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại -0

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Đối với lực lượng CAND, trong quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa và công tác thư viện. Bộ Công an chỉ đạo xây dựng hệ thống thư viện, phòng đọc, tủ sách từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương; chỉ đạo đầu tư, áp dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện chuyển đổi số đối với công tác thư viện, đảm bảo về môi trường đọc được thuận lợi, thiết thực, hiệu quả.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức nền nếp và quy mô từ Bộ đến Công an đơn vị, địa phương. Cuộc thi đại sứ văn hoá đọc trong CAND tổ chức thường niên, có sự lan toả, truyền cảm hứng đối với các hoạt động khuyến đọc trong lực lượng Công an và cộng đồng xã hội. Hoạt động giao lưu, hợp tác và xã hội hóa trong công tác thư viện, phát triển văn hóa đọc được nhân rộng, có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, ban, ngành trong và ngoài lực lượng CAND.

Phấn đấu đến năm 2030, 100% CBCS có thói quen đọc sách và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác, các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố một cách thường xuyên; môi trường đọc tiếp tục được cải thiện, hoạt động của hệ thống thư viện, phòng đọc, tủ sách trong CAND có khả năng đáp ứng 100% nhu cầu đọc của CBCS; góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa.

Dịp này, đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu các cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và mỗi Đảng viên, CBCS trong toàn lực lượng CAND thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, đầu tư nguồn lực cho văn hóa, trong đó có phát triển văn hóa đọc, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, đơn vị  tiếp tục quán triệt Đề cương văn hóa Việt Nam, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Quyết định số 1862 ngày 4/11/2021 của Chính phủ về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; thực hiện tốt kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Phát triển văn hóa đọc góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại -0

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đại biểu tham quan triển lãm sách.

Coi trọng và quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển sâu rộng văn hóa đọc và phong trào đọc sách tại các đơn vị, Công an địa phương. Các đơn vị báo chí, xuất bản, thư viện, phòng đọc trong CAND phải đối mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các tài liệu, ấn phẩm phát hành; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá công tác thư viện trong thời kỳ kỷ nguyên số dưới mọi hình thức truyền thống và hiện đại. Kết hợp với các tổ chức quần chúng, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn các cấp trong CAND tổ chức các câu lạc bộ sách, tọa đàm giới thiệu sách, tạo nên những hiệu ứng sâu rộng về sách trong cán bộ, chiến sĩ...

Phát triển văn hóa đọc góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại -0

Triển lãm sách, ảnh thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ trong ngày khai mạc.

Với chủ đề “Sách: Nhận thức - đổi mới - sáng tạo; CAND: Bản lĩnh - nhân văn - Vì nhân dân phục vụ”, Ngày Sách và văn hóa đọc trong CAND năm 2023 có nhiều hoạt động. Triển lãm sách và ảnh diễn ra từ ngày 18 – 20/4 tại trụ sở Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. Triển lãm do Thư viện CAND, Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Học viện Chính trị CAND, Trung tâm Lưu trữ và Thư viện Đại học Phòng cháy chữa cháy, Nhà sách Dân Hiền, Nhà Xuất bản CAND, Trung tâm tri thức số, Đại học Thái Nguyên phối hợp tổ chức.

Dịp này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy Ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc Hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV cũng đã giới thiệu Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943 - Cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa và quan điểm, chủ trương của Đảng tại Đại hội XIII về xây dựng phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo định hướng của Đề cương… Nhiều cá nhân, tập thể đã trao tặng hàng trăm đầu sách, đồng hành cùng Chương trình xây dựng “Tủ sách Hồ Chí Minh” trong CAND…

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi