Chủ Nhật, 14/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
THIẾU TƯỚNG HOÀNG ANH TUYÊN ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ NGƯỜI PHÁT NGÔN BỘ CÔNG AN
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an

Bộ Công an trân trọng thông báo: Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an đã phân công Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (Người phát ngôn Bộ Công an), thay Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an được giao nhiệm vụ mới.

Trân trọng!

Nguồn: Cổng TTĐT BCA

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi