Chủ Nhật, 14/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Thực hiện có hiệu quả vai trò trong quản lý Nhà nước về y tế CAND và bảo vệ môi trường

Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế chủ trì hội nghị.

Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự phối hợp có hiệu quả của Công an các đơn vị, địa phương, Cục Y tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung cao độ thực hiện các chỉ tiêu công tác Bộ giao, cũng như hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất. Trọng tâm là tập trung khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hệ lực lượng y tế CAND. Qua đó, vai trò trong quản lý Nhà nước về y tế và bảo vệ môi trường của Cục Y tế tiếp tục được tăng cường.

Triển khai công tác ngành Y tế CAND -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Việc triển khai đề án tổng thể phát triển mạng lưới y tế CAND đến năm 2030 tiếp tục đạt được những kết quả nhất định; những khó khăn, vướng mắt trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từng bước được giải quyết; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của các bệnh viện, bệnh xá CAND ngày càng được nâng lên. Công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ cho CBCS nhất là đối với cán bộ cao cấp đã được quan tâm, đẩy mạnh.

Công tác quản lý, bảo vệ môi trường chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động. Cục đã chủ động kiểm tra, giám sát, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong toàn lực lượng. Ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các đơn vị, địa phương được nâng cao. Các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho CBCS được đẩy mạnh, nhiều phong trào, hoạt động đã tạo được sức lan tỏa rộng.

Triển khai công tác ngành Y tế CAND -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Bằng khen của Bộ Công an tặng Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế.

Bên cạnh đó, Cục đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn kinh phí được giao đặc biệt là nguồn vốn đầu tư công. Tiến độ, tỉ lệ giải ngân đã có sự chuyển biến tích cực. Công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục được làm tốt, công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra tiếp tục được tăng cường, mọi hoạt động triển khai đã tiếp tục bám sát nhu cầu, thực trạng của các đơn vị cơ sở…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng Cục Y tế đã đóng góp trong thời gian qua.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nêu rõ: Năm 2024 được Bộ Công an xác định là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, trong đó, đến năm 2025, 6 lực lượng phải “về đích” hiện đại hóa đúng lộ trình. Đối với Cục Y tế, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Cục cần khẩn trương xây dựng chương trình công tác cụ thể, trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của đồng chí Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác năm 2024, trong đó cần quy định lộ trình triển khai, phân công rõ trách nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời, nêu rõ những tồn tại hạn chế và giải pháp khắc phục.

Triển khai công tác ngành Y tế CAND -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Khẩn trương tham mưu đề xuất với Bộ xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật liên quan lĩnh vực chuyên ngành y tế, nhằm giúp Bộ thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này trong ngành Công an và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai trong toàn lực lượng...

Triển khai công tác ngành Y tế CAND -0
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ, Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể và cá nhân xuất sắc và danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng”.

Bên cạnh đó, tiếp tục đề xuất triển khai Đề án Phát triển mạng lưới y tế CAND theo quyết định 5562, đặc biệt là tham mưu Chính phủ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đấu thầu mua sắm thuốc và thiết bị vật tư y tế cho ngành Công an; đề nghị tăng cường phân cấp mua sắm thuốc, vật tư thiết bị y tế cho giám đốc các bệnh viện để chủ động hơn trong công tác khám, chữa bệnh nhất là đối với các bệnh viện hạng I CAND.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các đề án, dự án do Cục được giao làm chủ đầu tư, đề án đầu tư trang thiết bị tiên tiến ở bệnh viện hạng I và các cơ sở tế CAND.  Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Cơ sở dữ liệu về sức khỏe y tế CBCS trong toàn ngành. Phối hợp các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất, giải pháp tổng thể phát triển nguồn nhân lực y tế CAND, đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ y tế cho Công an các đơn vị, địa phương và các cơ sở y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho CBCS và nhân dân.

Triển khai công tác ngành Y tế CAND -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và các đại biểu tại hội nghị.

Mặt khác, cần rà soát, kiện toàn các Ban Chỉ đạo (BCĐ) và hoạt động của các BCĐ, trong đó cần xây dựng quy chế cụ thể, tiến hành tổng kết đánh giá hoạt động các BCĐ để hoạt động ngày càng đi vào thực chất hơn.

Tham mưu Bộ triển khai làm tốt công tác quản lý, bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và bảo vệ trồng rừng trong CAND. Nâng cao tinh thần trách nhiệm giúp Bộ tham gia thẩm định các đề án, dự án liên quan lĩnh vực y tế, môi trường, biến đổi khí hậu nhằm tránh chồng chéo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra siết chặt kỷ, luật kỷ cương, công tác quản lý cán bộ. Đặc biệt, phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất...

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi