Thứ Năm, 25/4/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”

TAG: Trao Huân chương của Cộng hòa Cuba tặng các cán bộ Quân đội Việt Nam

1