Chủ Nhật, 2/4/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”

TAG: Vì sao trước ngày 'khai tử' Sổ hộ khẩu, người dân cần làm ngay căn cước công dân gắn chíp?

1