Thứ Sáu, 30/7/2021
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Ban hành hệ thống câu hỏi và đề cương gợi ý trả lời câu hỏi cuộc thi: “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025”

1. Quyết định ban hành hệ thống câu hỏi: Quyết định ban hành hệ thống câu hỏi, đề cương gợi ý trả lời.docx

2. Câu hỏi: Câu hỏi tìm hiểu ĐH 13 của Đảng 26.5.docx

3. Đề cương chung: ĐỀ CƯƠNG CHUNG 6 CÂU - rút gọn.docx


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi