Thứ Ba, 25/6/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Học viện Chính trị CAND thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ, đại học văn bằng 2

Học viện Chính trị CAND thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ và tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã tốt nghiệp đại học trở lên (văn bằng 2) - năm 2022, cụ thể như sau:

I. Thời hạn và cách thức nộp hồ sơ

1. Học viện tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ và trình độ đại học văn bằng 2 đến hết ngày 15/10/2022.

 

2. Thí sinh tải mẫu hồ sơ tuyển sinh do Học viện phát hành tại trang Thông tin điện tử của Học viện Chính trị CAND, địa chỉ website: hvctcand.edu.vn  hoặc đến nhận tại Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện Chính trị CAND.

3. Thí sinh đăng ký dự tuyển trình độ thạc sĩ, văn bằng 2 đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Học viện hoặc nộp hồ sơ theo đường giao liên của Bộ Công an hoặc chuyển phát nhanh của Bưu điện. Học viện tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, văn bằng 2 tại Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện Chính trị CAND.

II. Các thông tin liên quan đến tuyển sinh

1. Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

1.1. Chỉ tiêu, phạm vi tuyển sinh: 30 chỉ tiêu tuyển sinh trong lực lượng CAND trên toàn quốc.

1.2. Đối tượng, điều kiện dự thi:  Thực hiện theo quy định tại Thông tư 50/2021/TT-BCA, ngày 11/5/2021 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong CAND và Hướng dẫn số 07/HD-BCA, ngày 04/4/2022 của Bộ Công an hướng dẫn tuyển sinh trong CAND năm 2022

1.3. Thời gian và địa điểm đào tạo

- Thời gian đào tạo: 2 năm.

- Địa điểm đào tạo: Học viện Chính trị CAND, địa chỉ: xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

1.4. Hình thức tuyển sinh

Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ thi tuyển 02 môn:

- Triết học Mác - Lênin (thi tự luận, thang điểm 10);

- Lịch sử Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam (thi tự luận, thang điểm 10);

1.5. Quyền lợi của người học

- Sau khi tốt nghiệp học viên được cấp Bằng thạc sĩ Công an, ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, được xác định trình độ "tốt nghiệp Đại học Công an trở lên" theo Công văn số 4091/BCA-X01, ngày 26/11/2020 của Bộ Công an về việc áp dụng tiêu chuẩn trình độ đại học Công an trở lên để bổ nhiệm lãnh đạo, chỉ huy.

- Học viên cao học được hưởng các quyền lợi khác theo quy định hiện hành.

2. Tuyển sinh trình độ đại học cho người đã tốt nghiệp đại học trở lên (văn bằng 2) ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

2.1. Chỉ tiêu, phạm vi tuyển sinh

- Hệ chính quy đào tạo tại Học viện: 50 chỉ tiêu tuyển sinh toàn quốc.

- Hệ vừa làm vừa học đào tạo tại Học viện: 40 chỉ tiêu tuyển sinh toàn quốc.

2.2. Đối tượng, điều kiện dự thi: theo quy định hiện hành của Bộ Công an và hướng dẫn của Cục Đào tạo

2.3. Thời gian và địa điểm đào tạo

a) Thời gian đào tạo: Hệ chính quy 18 tháng; hệ vừa làm vừa học 24 tháng.

b) Địa điểm đào tạo: Học viện Chính trị CAND.

2.4. Hình thức tuyển sinh:

Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ thi tuyển 02 môn:

- Triết học Mác - Lênin (thi tự luận, thang điểm 10);

-  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (thi tự luận, thang điểm 10).

2.5. Quyền lợi của người học

Sau khi tốt nghiệp, học viên được cấp bằng Đại học Công an, ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an; được xác định trình độ "tốt nghiệp Đại học Công an trở lên", đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị để bổ nhiệm các chức vụ từ Trưởng phòng và tương đương trở lên, các chức danh công tác khác trong CAND theo quy định tại Thông tư số 26/2020/TT-BCA, ngày 16/3/2020 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, chỉ huy CAND và các văn bản hiện hành trong CAND.

Thông tin chi tiết được cập nhật trên Website: http://hvctcand.edu.vn của Học viện Chính trị CAND hoặc liên hệ Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, SĐT: 0243.752.5297, đồng chí Thượng tá Nguyễn Thị Duyên, Phó Trưởng phòng, SĐT: 0946.325.368; đồng chí Đại úy Nguyễn Văn Khoa, cán bộ tuyển sinh, SĐT: 0975.634.350.

Nguồn: Báo Công an nhân dân

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi