Chủ Nhật, 14/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”

TAG: Học viện Chính trị CAND thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ, đại học văn bằng 2

1