Thứ Năm, 23/5/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu đào tạo chung của Trường Cao đẳng CSND I là đào tạo cán bộ Cảnh sát có trình độ cao đẳng và trung cấp theo các chuyên ngành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt; có trình độ, năng lực nghiệp vụ chuyên môn về chuyên ngành được đào tạo; có phương pháp tư duy khoa học; có sức khoẻ tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Gửi cho bạn bè