Thứ Ba, 25/6/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Thẩm định tập bài giảng “Quản lý, giáo dục trại viên ở cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng”

Chủ trì buổi thẩm định đồng chí Đại tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng; cùng dự có Ủy viên phản biện, Uỷ viên hội đồng, các thành viên trong Hội đồng thẩm định, Ban biên soạn, lãnh đạo và giáo viên Khoa Cảnh sát Thi hành án hình sự.

Đồng chí Đại tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng, Chủ trì buổi thẩm định.

Thay mặt Ban biên soạn, đồng chí Thượng tá, TS Tống Văn Toàn, Trưởng khoa Cảnh sát Thi hành án hình sự chủ biên tập bài giảng đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, nội dung chỉnh sửa, bổ sung sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng khoa học và kết luận của đồng chí Chủ tịch Hội đồng tại Hội thảo cấp trường. Trong báo cáo nêu rõ kết quả đạt được và một số khó khăn, vướng mắc cần xin ý kiến Hội đồng thẩm định.

Đồng chí Thượng tá, TS Tống Văn Toàn, Trưởng khoa Cảnh sát thi hành án hình sự, Chủ biên giáo trình.

Hội đồng thẩm định đánh giá cao tập bài giảng “Quản lý, giáo dục trại viên ở cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng”, cả về nội dung và hình thức, đảm bảo tính logic, khoa học và phù hợp với đối tượng đào tạo. Đồng thời các đồng chí trong Hội đồng thẩm định đã đưa ra các ý kiến góp ý, đánh giá khách quan, khoa học về nội dung, cấu trúc tập bài giảng. Trong đó đã ghi nhận những kết quả đạt được của ban biên soạn. Tuy nhiên, bản thảo giáo trình vẫn còn một số hạn chế, tồn tại đề nghị ban biên soạn tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung để tập bài giảng được hoàn thiện và sớm đưa vào phục vụ công tác giảng dạy, học tập.

Đồng chí Thượng tá, TS Hoàng Lê Nam, Trưởng khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Ủy viên phản biện 1.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Tĩnh, Phó Trưởng khoa Hỗ trợ tư pháp, Ủy viên phản biện 2.

Đồng chí Trung tá, TS Nguyễn Quý Sỹ, Trưởng khoa Cảnh sát kinh tế, môi trường, Ủy viên hội đồng.

Đồng chí Thượng tá, TS Đặng Thị Ngọc Hà, Trưởng phòng Đào tạo, Ủy viên thư ký hội đồng.

Phát biểu kết luận tại buổi thẩm định, đồng chí Đại tá, TS Phạm Tuấn Hiệp Phó Hiệu trưởng biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của ban biên soạn và đánh giá cao những kết quả đạt được. Tập bài giảng “Quản lý, giáo dục trại viên ở cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng” được biên soạn công phu, nội dung chặt chẽ, khoa học và sẽ là tài liệu quan trọng bổ sung vào hệ thống tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập các môn thuộc kiến thức Ngành Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hội đồng đã bỏ phiếu nhất trí nghiệm thu và đề nghị đồng chí Hiệu trưởng nhà trường ra Quyết định ban hành tập bài giảng “Quản lý, giáo dục trại viên ở cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng”. Đồng thời, Hội đồng cũng đề nghị Ban biên soạn nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng để sớm hoàn thiện, ký ban hành đưa vào sử dụng.

                     Bài: Lê Duy Cường, Khoa Cảnh sát thi hành án hình sự.

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi