Chủ Nhật, 21/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Chỉ đạo điều hành nổi bật của Bộ Công an từ ngày 15/5 đến 27/5/2023

Tiếp tục tổ chức tốt các đựt sinh hoạt chính trị học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy. 

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các cấp ủy Đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sơ, tổng kết từ cơ sở kết quả thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an.

Trong đó, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các cấp tiếp tục tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy, trong đó quán triệt, thực hiện hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về 03 vấn đề cốt yếu là “học tập”, “quyết tâm thực hiện, làm theo” và “gương mẫu đi đầu”; học tập, nghiên cứu các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư. Đồng thời, tổ chức hiệu quả việc học tập chuyên đề năm 2023 “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và tư cách người Công an cách mạng” theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy thành các chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, để kiểm tra, đánh giá, phù hợp với từng cấp ủy, đơn vị, cá nhân để việc học tập, thực hiện trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hằng ngày, thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ…(xem thêm)
Tăng cường phòng, chống tội phạm hình sự nổi lên tại một số địa bàn trọng điểm
Qua đánh giá tình hình, kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự nổi lên tại một số địa bàn trọng điểm thời gian qua, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Thủ trưởng các cấp Công an các đơn vị, địa phương phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ huy; cần chủ động rà soát, nắm rõ, thực hiện đúng, đủ các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tại các Kế hoạch, Phương án nghiệp vụ… để triển khai toàn diện các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời tham mưu, kiến nghị bổ sung những giải pháp mới, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Các đại biểu dự buổi Hội ý nghiệp vụ.

Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động nhận diện các phương thức thủ đoạn, đặc biệt là những thủ đoạn mới, đánh giá, phân tích đặc điểm từng loại tội phạm để có giải pháp đấu tranh, xử lý, phòng chống một cách hiệu quả, đánh trúng, đánh đúng các “tử huyệt” của tội phạm; giải quyết các vấn đề nổi lên ngay từ cơ sở, ngay từ khi mới phát sinh; không đi sau tội phạm. Phát hiện đấu tranh xử lý những chuyên án có tính chất lan tỏa, làm điểm để răn đe, phòng ngừa, nhất là đối với những phương thức thủ đoạn mới… (xem thêm)

Tiếp tục tập trung triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh, con người

Tại Hội thảo khoa học “Hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh con người” được Hội đồng Lý luận Bộ Công an đã tổ chức, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh, con người, đấu tranh phòng, chống tội phạm; nghiên cứu, đề xuất nội dung, biện pháp, cơ chế hợp tác cho phù hợp đặc điểm tình hình thực tiễn. Từ đó, có chủ trương, biện pháp giải quyết bảo đảm nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh con người trong thời gian tới. (xem thêm)

Phát huy vai trò “hạt nhân” tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan đến công tác công an
Lãnh đạo Bộ Công an cho biết, theo Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, có 04 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội, trong đó có 02 dự án luật đồng thời được cho ý kiến và xem xét thông qua tại Kỳ họp gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; 02 dự án luật được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6 gồm Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.

Toàn cảnh buổi làm việc với đại biểu quốc hội trong Công an nhân dân.

Mong muốn các đồng chí đại biểu Quốc hội trong Công an nhân dân phát huy vai trò “hạt nhân” tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan đến công tác công an. Đối với các đơn vị tham mưu, đặc biệt là các đơn vị được giao soạn thảo các dự án luật do Bộ Công an chủ trì, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị cần chủ động nắm tình hình, kết nối thông tin, phối hợp chặt chẽ với các đại biểu Quốc hội trong Công an nhân dân để kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu làm rõ các nội dung theo yêu cầu của các đại biểu Quốc hội. (xem thêm)

Tiếp tục tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các cấp ủy Đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sơ, tổng kết từ cơ sở kết quả thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới. 
 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an.


Trong đó, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các cấp tiếp tục tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy, trong đó quán triệt, thực hiện hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về 03 vấn đề cốt yếu là “học tập”, “quyết tâm thực hiện, làm theo” và “gương mẫu đi đầu”; học tập, nghiên cứu các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư. Đồng thời, tổ chức hiệu quả việc học tập chuyên đề năm 2023 “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và tư cách người Công an cách mạng” theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy thành các chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, để kiểm tra, đánh giá, phù hợp với từng cấp ủy, đơn vị, cá nhân để việc học tập, thực hiện trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hằng ngày, thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ…(xem thêm)

Tăng cường phòng, chống tội phạm hình sự nổi lên tại một số địa bàn trọng điểm

Qua đánh giá tình hình, kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự nổi lên tại một số địa bàn trọng điểm thời gian qua, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Thủ trưởng các cấp Công an các đơn vị, địa phương phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ huy; cần chủ động rà soát, nắm rõ, thực hiện đúng, đủ các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tại các Kế hoạch, Phương án nghiệp vụ… để triển khai toàn diện các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời tham mưu, kiến nghị bổ sung những giải pháp mới, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.
 

Các đại biểu dự buổi Hội ý nghiệp vụ.


Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động nhận diện các phương thức thủ đoạn, đặc biệt là những thủ đoạn mới, đánh giá, phân tích đặc điểm từng loại tội phạm để có giải pháp đấu tranh, xử lý, phòng chống một cách hiệu quả, đánh trúng, đánh đúng các “tử huyệt” của tội phạm; giải quyết các vấn đề nổi lên ngay từ cơ sở, ngay từ khi mới phát sinh; không đi sau tội phạm. Phát hiện đấu tranh xử lý những chuyên án có tính chất lan tỏa, làm điểm để răn đe, phòng ngừa, nhất là đối với những phương thức thủ đoạn mới… (xem thêm)

Tiếp tục tập trung triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh, con người

Tại Hội thảo khoa học “Hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh con người” được Hội đồng Lý luận Bộ Công an đã tổ chức, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh, con người, đấu tranh phòng, chống tội phạm; nghiên cứu, đề xuất nội dung, biện pháp, cơ chế hợp tác cho phù hợp đặc điểm tình hình thực tiễn. Từ đó, có chủ trương, biện pháp giải quyết bảo đảm nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh con người trong thời gian tới. (xem thêm)

Phát huy vai trò “hạt nhân” tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan đến công tác công an

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết, theo Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, có 04 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội, trong đó có 02 dự án luật đồng thời được cho ý kiến và xem xét thông qua tại Kỳ họp gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; 02 dự án luật được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6 gồm Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.
 

Toàn cảnh buổi làm việc với đại biểu quốc hội trong Công an nhân dân.


Mong muốn các đồng chí đại biểu Quốc hội trong Công an nhân dân phát huy vai trò “hạt nhân” tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan đến công tác công an. Đối với các đơn vị tham mưu, đặc biệt là các đơn vị được giao soạn thảo các dự án luật do Bộ Công an chủ trì, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị cần chủ động nắm tình hình, kết nối thông tin, phối hợp chặt chẽ với các đại biểu Quốc hội trong Công an nhân dân để kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu làm rõ các nội dung theo yêu cầu của các đại biểu Quốc hội. (xem thêm)

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án “Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an”

Đề án “Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an" là nhiệm vụ trọng điểm, quan trọng, cấp bách, có tính chiến lược xuyên suốt của Bộ Công an, cần phải khẩn trương thực hiện. Do đó, lãnh đạo Bộ Công an đã trực tiếp làm việc với Cục Hồ sơ và nghiệp vụ và các đơn vị liên, yêu cầu, Cục Hồ sơ nghiệp vụ tập trung tổng hợp dữ liệu, thông tin xây dựng đề cương Đề án; lấy ý kiến tham gia của các đơn vị chức năng; giải trình, tiếp thu các ý kiến tham gia để sớm hoàn thiện đề cương Đề án báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Ban Chỉ đạo Đề án 06 của Bộ Công an. Thực hiện rà soát các quy định của pháp luật, xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, vận hành, khai thác Trung tâm dữ liệu lớn đồng thời xây dựng khung pháp lý về tổ chức, đảm bảo nguồn nhân lực sau này. Tham khảo, học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới có cơ sở dữ liệu hiện đại để xây dựng Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an đảm bảo hiệu quả, phục vụ tốt các mặt công tác của Ngành. (xem thêm)

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân

Trên cơ sở tổng kết Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong Công an nhân dân, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương rà soát nhân lực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm sàng lọc, bảo đảm có được nguồn nhân lực tốt nhất cho công tác này; nghiên cứu, đề xuất biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mới, sáng tạo; tập trung nâng cao năng lực tuyên truyền pháp luật và giám sát thực thi pháp luật cho Công an cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Công an 4 cấp: “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. (xem thêm)
 

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy


Trong tuần qua, Đại tướng Bộ trưởng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Công điện số 02/CĐ-BCA ngày 18/5/2023 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay. Trong đó chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chấp hành nghiêm túc các mệnh lệnh, chỉ đạo, kế hoạch công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quá trình thực hiện nhiệm vụ cần chủ động phòng, chống và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ; phát huy tinh thần “Vì nhân dân chiến đấu, vì nhân dân phục vụ", tuần tra, khép kín địa bàn, nhất là những “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông, giữ gìn an an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản cho nhân dân, “lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, là lẽ sống của mình”. (xem thêm)

Tăng cường trách nhiệm trong thực hiện quy chế làm việc và xử lý công việc

Bộ Công an yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm trong thực hiện quy chế làm việc và xử lý công việc; tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế làm việc của Bộ Công an; tăng cường công tác kiểm tra các mặt công tác, nhất là kiểm tra đột xuất; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-BCA-X01, ngày 26/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tăng cường công tác quản lý cán bộ trong Công an nhân dân.


Tiếp tục tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn các cấp ủy Đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sơ, tổng kết từ cơ sở kết quả thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới. 
 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an.


Trong đó, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các cấp tiếp tục tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy, trong đó quán triệt, thực hiện hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về 03 vấn đề cốt yếu là “học tập”, “quyết tâm thực hiện, làm theo” và “gương mẫu đi đầu”; học tập, nghiên cứu các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư. Đồng thời, tổ chức hiệu quả việc học tập chuyên đề năm 2023 “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và tư cách người Công an cách mạng” theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy thành các chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, để kiểm tra, đánh giá, phù hợp với từng cấp ủy, đơn vị, cá nhân để việc học tập, thực hiện trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hằng ngày, thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ…(xem thêm)

Tăng cường phòng, chống tội phạm hình sự nổi lên tại một số địa bàn trọng điểm

Qua đánh giá tình hình, kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự nổi lên tại một số địa bàn trọng điểm thời gian qua, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Thủ trưởng các cấp Công an các đơn vị, địa phương phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ huy; cần chủ động rà soát, nắm rõ, thực hiện đúng, đủ các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tại các Kế hoạch, Phương án nghiệp vụ… để triển khai toàn diện các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời tham mưu, kiến nghị bổ sung những giải pháp mới, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.
 

Các đại biểu dự buổi Hội ý nghiệp vụ.


Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động nhận diện các phương thức thủ đoạn, đặc biệt là những thủ đoạn mới, đánh giá, phân tích đặc điểm từng loại tội phạm để có giải pháp đấu tranh, xử lý, phòng chống một cách hiệu quả, đánh trúng, đánh đúng các “tử huyệt” của tội phạm; giải quyết các vấn đề nổi lên ngay từ cơ sở, ngay từ khi mới phát sinh; không đi sau tội phạm. Phát hiện đấu tranh xử lý những chuyên án có tính chất lan tỏa, làm điểm để răn đe, phòng ngừa, nhất là đối với những phương thức thủ đoạn mới… (xem thêm)

Tiếp tục tập trung triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh, con người

Tại Hội thảo khoa học “Hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh con người” được Hội đồng Lý luận Bộ Công an đã tổ chức, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh, con người, đấu tranh phòng, chống tội phạm; nghiên cứu, đề xuất nội dung, biện pháp, cơ chế hợp tác cho phù hợp đặc điểm tình hình thực tiễn. Từ đó, có chủ trương, biện pháp giải quyết bảo đảm nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh con người trong thời gian tới. (xem thêm)

Phát huy vai trò “hạt nhân” tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan đến công tác công an

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết, theo Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, có 04 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội, trong đó có 02 dự án luật đồng thời được cho ý kiến và xem xét thông qua tại Kỳ họp gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; 02 dự án luật được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6 gồm Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.
 

Toàn cảnh buổi làm việc với đại biểu quốc hội trong Công an nhân dân.


Mong muốn các đồng chí đại biểu Quốc hội trong Công an nhân dân phát huy vai trò “hạt nhân” tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan đến công tác công an. Đối với các đơn vị tham mưu, đặc biệt là các đơn vị được giao soạn thảo các dự án luật do Bộ Công an chủ trì, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị cần chủ động nắm tình hình, kết nối thông tin, phối hợp chặt chẽ với các đại biểu Quốc hội trong Công an nhân dân để kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu làm rõ các nội dung theo yêu cầu của các đại biểu Quốc hội. (xem thêm)

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án “Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an”

Đề án “Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an" là nhiệm vụ trọng điểm, quan trọng, cấp bách, có tính chiến lược xuyên suốt của Bộ Công an, cần phải khẩn trương thực hiện. Do đó, lãnh đạo Bộ Công an đã trực tiếp làm việc với Cục Hồ sơ và nghiệp vụ và các đơn vị liên, yêu cầu, Cục Hồ sơ nghiệp vụ tập trung tổng hợp dữ liệu, thông tin xây dựng đề cương Đề án; lấy ý kiến tham gia của các đơn vị chức năng; giải trình, tiếp thu các ý kiến tham gia để sớm hoàn thiện đề cương Đề án báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Ban Chỉ đạo Đề án 06 của Bộ Công an. Thực hiện rà soát các quy định của pháp luật, xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, vận hành, khai thác Trung tâm dữ liệu lớn đồng thời xây dựng khung pháp lý về tổ chức, đảm bảo nguồn nhân lực sau này. Tham khảo, học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới có cơ sở dữ liệu hiện đại để xây dựng Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an đảm bảo hiệu quả, phục vụ tốt các mặt công tác của Ngành. (xem thêm)

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân

Trên cơ sở tổng kết Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong Công an nhân dân, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương rà soát nhân lực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm sàng lọc, bảo đảm có được nguồn nhân lực tốt nhất cho công tác này; nghiên cứu, đề xuất biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mới, sáng tạo; tập trung nâng cao năng lực tuyên truyền pháp luật và giám sát thực thi pháp luật cho Công an cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Công an 4 cấp: “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. (xem thêm)
 

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy


Trong tuần qua, Đại tướng Bộ trưởng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Công điện số 02/CĐ-BCA ngày 18/5/2023 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay. Trong đó chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chấp hành nghiêm túc các mệnh lệnh, chỉ đạo, kế hoạch công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quá trình thực hiện nhiệm vụ cần chủ động phòng, chống và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ; phát huy tinh thần “Vì nhân dân chiến đấu, vì nhân dân phục vụ", tuần tra, khép kín địa bàn, nhất là những “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông, giữ gìn an an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản cho nhân dân, “lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, là lẽ sống của mình”. (xem thêm)

Tăng cường trách nhiệm trong thực hiện quy chế làm việc và xử lý công việc

Bộ Công an yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm trong thực hiện quy chế làm việc và xử lý công việc; tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế làm việc của Bộ Công an; tăng cường công tác kiểm tra các mặt công tác, nhất là kiểm tra đột xuất; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-BCA-X01, ngày 26/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tăng cường công tác quản lý cán bộ trong Công an nhân dân.


Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án “Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an”
Đề án “Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an" là nhiệm vụ trọng điểm, quan trọng, cấp bách, có tính chiến lược xuyên suốt của Bộ Công an, cần phải khẩn trương thực hiện. Do đó, lãnh đạo Bộ Công an đã trực tiếp làm việc với Cục Hồ sơ và nghiệp vụ và các đơn vị liên, yêu cầu, Cục Hồ sơ nghiệp vụ tập trung tổng hợp dữ liệu, thông tin xây dựng đề cương Đề án; lấy ý kiến tham gia của các đơn vị chức năng; giải trình, tiếp thu các ý kiến tham gia để sớm hoàn thiện đề cương Đề án báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Ban Chỉ đạo Đề án 06 của Bộ Công an. Thực hiện rà soát các quy định của pháp luật, xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, vận hành, khai thác Trung tâm dữ liệu lớn đồng thời xây dựng khung pháp lý về tổ chức, đảm bảo nguồn nhân lực sau này. Tham khảo, học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới có cơ sở dữ liệu hiện đại để xây dựng Trung tâm dữ liệu lớn Bộ Công an đảm bảo hiệu quả, phục vụ tốt các mặt công tác của Ngành. (xem thêm)
Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân
Trên cơ sở tổng kết Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong Công an nhân dân, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương rà soát nhân lực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm sàng lọc, bảo đảm có được nguồn nhân lực tốt nhất cho công tác này; nghiên cứu, đề xuất biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mới, sáng tạo; tập trung nâng cao năng lực tuyên truyền pháp luật và giám sát thực thi pháp luật cho Công an cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Công an 4 cấp: “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. (xem thêm)

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy

Trong tuần qua, Đại tướng Bộ trưởng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Công điện số 02/CĐ-BCA ngày 18/5/2023 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay. Trong đó chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chấp hành nghiêm túc các mệnh lệnh, chỉ đạo, kế hoạch công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quá trình thực hiện nhiệm vụ cần chủ động phòng, chống và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ; phát huy tinh thần “Vì nhân dân chiến đấu, vì nhân dân phục vụ", tuần tra, khép kín địa bàn, nhất là những “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông, giữ gìn an an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản cho nhân dân, “lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, là lẽ sống của mình”. (xem thêm)

Tăng cường trách nhiệm trong thực hiện quy chế làm việc và xử lý công việc

Bộ Công an yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm trong thực hiện quy chế làm việc và xử lý công việc; tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế làm việc của Bộ Công an; tăng cường công tác kiểm tra các mặt công tác, nhất là kiểm tra đột xuất; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-BCA-X01, ngày 26/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tăng cường công tác quản lý cán bộ trong Công an nhân dân.

Nguồn: Cổng TTĐT BCA

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi