Chủ Nhật, 14/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong CAND

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và các trường CAND. 

Năm 2023, Công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND đã tranh thủ những điều kiện thuận lợi, khắc phục những khó khăn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong CAND đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong CAND -0

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội nghị.

Về cơ bản, các nhiệm vụ trọng tâm thuộc 9 nhóm nhiệm vụ đề ra trong Chương trình số 01/CTr-BCA ngày 11/1/2023 của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong CAND năm 2023 đã hoàn thành.

Nổi bật là Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các đề án thành phần, thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, nhất là Đề án thành phần về “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong CAND đến năm 2030 đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; chỉ đạo rà soát, đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, hướng dẫn về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng của lực lượng CAND đảm bảo tính đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong CAND -0

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội nghị.

Tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 và công tác tuyển sinh mới đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngoài ngành CAND đảm bảo nghiêm túc quy định. 

Xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học và khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp trong CAND; xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định, yêu cầu nhiệm vụ. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học trong nhà trường...

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong CAND -0

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn điều hành thảo luận tại hội nghị.

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, các đại biểu tham dự hội nghị đã tham luận nhiều ý kiến, đề xuất, kiến nghị với các nội dung liên quan công tác tuyển sinh, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng; công tác nhà giáo; công tác đề án, dự án, nội dung, chương trình đào tạo; công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên; công tác quản lý giáo dục học viên, đảm bảo chất lượng đào tạo… Nhiều kiến nghị, đề xuất tại hội nghị được đúc kết từ thực tiễn công tác của Công an các đơn vị, địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị trong năm 2024, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác giáo dục, đào tạo nhất là các nghị quyết, chỉ thị về tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong CAND. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới công tác tuyển sinh CAND, đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình và tính đặc thù của ngành Công an. Hoàn thiện nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học. Chú trọng chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu công tác, theo địa chỉ sử dụng và theo vị trí việc làm, nhằm cung cấp bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cao, vững vàng về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, có kiến thức về khoa học, kỹ thuật, ngoại ngữ, tiếng dân tộc…

Tập trung nâng cao chất lượng nguồn lực, nhất là đối với đội ngũ cán bộ giáo viên và quản lý giáo dục, đồng thời mạnh dạn luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ trong nguồn quy hoạch để đào tạo một cách bài bản, khoa học, có lộ trình và thường xuyên đánh giá…

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong CAND -0

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đại biểu tham dự hội nghị.

Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong giáo dục, đào tạo. Kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ Công an về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tham mưu rà soát các văn bản để hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý về giáo dục, đào tạo. Thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Bộ thống nhất quản nhà nước về giáo dục, đào tạo và giáo dục quốc phòng, an ninh, đào tạo trình độ lý luận chính trị. Đảm bảo tiến độ thực hiện các đề án, dự án về công tác GDĐT…

Đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện các đề án có liên quan đến Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, đặc biệt các đề án liên quan đến tổ chức, đào tạo. Làm tốt công tác xác định nhu cầu đào tạo. Bám sát các chủ trương của Đảng, nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an có liên quan đến giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và nhiệm vụ công tác năm 2024. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học; hoàn thiện hệ thống giáo trình, kỹ năng, tài liệu dạy học. Quan tâm, coi trọng xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Coi trọng công tác quản lý giáo viên, học viên.

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi